job-DAHT_WT.jpg

Welfare Tech søger en netværksleder til Innovationsnetværket Danish Healthtech

Vil du stå i spidsen for et nationalt innovationsnetværk? Har du erfaring med projektledelse og netværk? Brænder du for at bygge bro mellem videninstitutioner, sundhedsvæsen og virksomheder, så de i fællesskab kan udvikle fremtidens sundhedsløsninger?

Innovationsnetværket Danish Healthtech er et nationalt netværk med fokus, der spænder fra det regulerede hospitalsudstyr over personbårne løsninger til velfærdsteknologiske løsninger i sundhedssektoren og hjemmet. 

Netværkslederen er ansat i Welfare Tech, som er administrator og overordnet ansvarlig for drift, økonomi og leverancer. Opgaverne har både strategisk og praktisk karakter, og for at få succes med opgaverne kræver det tæt samarbejde med både interne og eksterne partnere.

Det samlede netværkssekretariat har som kerneopgave at fremme, at de relevante kompetencer bringes i samspil i partnerkredsen. Sekretariat har stærke kompetencer inden for medlemsbetjening, projektledelse, matchmaking, erhvervskendskab, teknologi- og forretningsforståelse, og understøtter samlet innovationsnetværkets aktiviteter i hele landet.

I Welfare Tech arbejder vi med professionelle systemer for håndtering af økonomi, deltager- og aktivitetsregistrering samt opgørelse og dokumentering af resultater og effekter, der dels bidrager til at skabe værdi for deltagere og partnere, dels letter de administrative opgaver.

Stillingen er placeret i København, hvor du vil have et tæt samarbejde med en kollega, en co-netværksleder og en studentermedhjælper. En del af sekretariatet sidder i Odense og understøtter også flere af opgaverne. 

Dine ansvarsområder

Afhængig af din profil og erfaring, vil dine ansvarsområder være:

 • Ledelse- og sekretariatsarbejde: Fokus er planlægning og ledelse af netværksaktiviteter, koordination mellem netværkets parter, udarbejdelse af strategier, analyser og udredninger inden for netværkets fokusområder.
 • Tværgående koordinering: Du skal sikre retning og udvikling i netværket. Fokus er på at understøtte styregruppen og partnergruppen og sikre, at relevante aktører inddrages og rekrutteres til projekter og arrangementer.
 • Primær kontaktperson til Uddannelses- og Forskningsministeriet, dvs. bevillingsgiver. Fokus er på god dialog med styrelsen samt afrapportering og compliance.
 • Formidling: Fokus er på styrkelse af videnbro-aktiviteter samt formidling af disse.

Konsolidering af netværket
Det danske landskab for innovations- og erhvervsfremme er under forandring. Som en del af denne proces skal der etableres 10-12 nationale klyngeorganisationer og et mindre antal spirende klynger. Det er målsætningen, at Danish Healthtech også fremadrettet er et samlende nationalt netværk inden for sundhedsteknologi.

Du får en væsentlig rolle i denne proces. 

Profilen for den succesfulde kandidat 

 • Du har indsigt i sundhedsområdet, fx fra en virksomhed, hospital eller organisation. 
 • Du er en dygtig formidler af viden og har indsigt og nyder respekt i både forskningsverdenen og erhvervslivet.
 • Du er en netværker, der naturligt rækker ud til fagpersoner og virksomheder i hele landet.
 • Du er handlekraftig og robust – og kan bevare overblikket i et projekt med mange aktiviteter og partnere.
 • Du har en akademisk baggrund, fx inden for kommunikation eller inden for sundhedsområdet.

Det kan du forvente af os

 • Et udfordrende og selvstændigt job med mulighed for at udvikle og præge et innovationsnetværk og en fremtidig klynge.
 • En bred kontaktflade til såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
 • Gode muligheder for faglig og personlig kompetenceudvikling.
 • Ansættelse i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdssted

 • Du refererer til vicedirektøren i Welfare Tech.  
 • Dit arbejdssted er SOHO, Flæsketorvet 68-1, København V. 
 • Tiltrædelse snarest muligt.

Ansøgning

Vi skal modtage din ansøgning online på job@welfaretech.dk senest den 12. juni 2020.
Mrk. ansøgningen ”Netværksleder til Danish Healthtech”. 

Samtaler afholdes den 17. juni 2020 i SOHO, København.

Alle interesserede uanset alder, køn, evt. handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen. 

Kontaktoplysninger

Ønsker du flere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør, Søren Møller Parmar-Sieleman, smps@welfaretech.dk, telefon 2932 7470.

Om Danish Healthtech

Danish Healthtech er et innovationsnetværk, som bygger på fire regionale klynger, fem universiteter og to GTS-institutter. Innovationsnetværket startede op i 2018 og har til formål at facilitere vækst i den danske medico- og velfærdsteknologibranche. 

Danish Healthtech arbejder med at øge videndeling, samarbejde og erfaringsudveksling mellem forskere, klinikere og virksomheder. Missionen er at skabe vækst i industrien baseret på forskning og innovation. Danish Healthtech arbejder med sin partnerkreds for, at nye produkter kan udvikles hurtigere og målrettet kliniske behov. 

Danish Healthtech er ét af 17 landsdækkende innovationsnetværk støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet i Innovationsnetværk Danmark Programmet. Se mere her.

Sekretariatsledelsen af Danish Healthtech er delt mellem Welfare Tech, som administrator og netværksleder, og DTU, som co-netværksleder. 

Kontakt

Søren_NY1.jpg

Søren Møller Parmar-Sielemann

Vicedirektør og daglig leder

Welfare Tech

Projektstyring, innovationspartnerskaber og sundhedsinnovation

T: +45 2932 7470

LinkedIn

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png