Mobility-Monitor_case_NY.jpg'

Mobility Monitor, sensor velfærdsteknologi

Mobilitetsmonitor til forebyggelse af faldulykker og tryksår, som giver plejepersonale præcis besked om, hvornår en sengeliggende borger skal vendes eller tilses.

Kategori : Produkt på markedet
Ejer : Medema A/S

Forebyggelse af tryksår og faldulykker koster hvert år 1 - 1,7 milliarder kroner alene i Danmark. Bare én faldulykke koster i gennemsnit 230.000 kr. 

Med Mobility Monitor er det muligt at monitorere patienters mobilitet løbende og bestemme, hvornår immobiliteten indtræder. Løsningen bruges til forebyggelse af tryksår og faldulykker, den løser søvnproblematikker og sikrer korrekt medicinering, skaber bedre restitution og livskvalitet, reducerer vandringsproblemer hos demente, og frigør ”varme hænder”, fordi personalet ikke behøver at tilse borgere rutinemæssigt, men i stedet give hjælp, når der er behov for det. 

Mobility Monitor er en mobilitetsmonitor, som kan registrere en sengeliggende persons mobilitet og bevægelsesmønster. Den kan fortælle nøjagtigt, hvornår immobiliteten indtræffer og sende et alarmkald til plejepersonalet, når det sker. 

Problemet med tryksår 

Man ved ikke præcist, hvornår tryksår opstår og for at undgå immobilitet, som kan fører til tryksår, vender personalet sengeliggende borgere med 2 til 4 timers interval afhængig af sårets karakter. Med Mobility Monitor kan personalet se, om en sengeliggende person har vendt sig selv tilstrækkeligt, eller om vedkommende skal have hjælp til relevante stillingsskift, så trykket på led og muskel aflastes, før et tryksår opstår. 

Hvordan: Personalet adviseres præcist via alarmer en halv time før tolerancen overskrides, og igen når tolerancen er overskredet. På den måde kan personalet vende borgere og patienter i tide - og kun når det er nødvendigt. Vender personen sig selv annulleres alarmen, og det aflaster plejepersonalet og giver patienterne, den længst mulige uforstyrrede søvn. 

Værdi: Dokumenteret brug med Mobility Monitor viser, at planlagte vendinger, som personaler er sat til at foretage, fx hver anden time, reduceres betragteligt. I flere tilfælde helt op til 96 %, fordi borgerne kan vende sig selv i tide. I tid svarer det til 500 timer om året, som personalet kan bruge på andre opgaver. Samtidig opnår patienterne den længst mulige søvn uden af blive forstyrret, og det øger både livskvaliteten, giver bedre restitution og giver mere energi i dagtimerne. 

Problemet med faldulykker

Internationale studier viser, at omkring 30 % af ældre over 65 år og 50 % af ældre over 80 år falder minimum én gang om året. Mellem 40 og 60 % af faldene fører til skader. 30-50 % er mindre skader, ca. 6 % er frakturer og ca. 1 % er hoftefrakturer. Mobility Monitor kan forhindre faldulykker. 

Hvordan: Mobility Monitor adviserer personalet via en alarm på deres nødkald, når en borger/patient er på vej ud af sengen. Personalet kan derved nå at komme personen til undsætning inden faldulykken er en realitet. 

Værdi:  Mobility Monitor skaber samfundsværdi, fordi den kan forhindre faldulykker og genindlæggelser og sparer alle de udgifter, der er forbundet med skader som følge af fald. Det er livskvalitet for alle dem, der undgår et fald og de komplikationer et fald kan afstedkomme. 

Problemet ved brug af medicin

Overmedicinering kan gøre borgerne immobile, med tryksår og mange smerter til følge. Med Mobility Monitor kan fagpersonalet i realtid se, om der er tale om over- eller undermedicinering af en borger og i tide opdage og rette fejlen. Resultatet er ingen tryksår og ingen overmedicinering

Hvordan: Mobility Monitor samler data om, hvilken mikroaktivitet (anspændthed og afslappethed i muskel-tonus) borgerne og patienter har. Ud fra dataene kan personalet opdage overmedicinering eller undermedicinering og sætte korrekt medicinering ind. 

Værdi: Et pilotprojekt har vist, at man kan halvere brugen af sovemedicin og i andre tilfælde reducerer og justerer medicinen med 53 % til det bedre. 

Problemet ved demens

Antallet af mennesker, som rammes af demens er stærkt stigende. Hvert år stiger antallet med 30 % eller 4.000 nye tilfælde i Danmark. Demente forlader ofte deres seng om natten, såkaldte nattevandringer, og personalet går derfor ekstra runder for at holde øje med dem. Man ved ikke i antal, hvor mange gange der er tale om nattevandringer, og man ved heller ikke, om den demente nattevandre får tilstrækkelig med søvn. Ofte får demente beroligende medicin for at undgå, at de går op om natten. Bivirkningen er desværre at de mister deres mobilitet og bliver immobile ved at få for meget beroligende medicin. Og med følger tryksår. 

Mobility Monitor samler data om, hvilken mikroaktivitet (anspændthed og afslappethed i muskel-tonus) borgerne og patienter har. Ud fra dataene kan man sikre en bedre søvn og restitution, og kraftigt reducerer de nattelige vandringer. Det giver både den demente en bedre nattesøvn og frigør personaleressourcer til andre opgaver.

Hvordan: Mobility Monitor viser, hvem og hvor mange personer, der er oppe om natten, hvor mange gange de er ude af sengen, om de har fået sovet, om det har været en god søvn, og om medicinen har den ønsket effekt eller skal justeres ind til den rigtige dosis. Dataene transmitteres i realtid på en pc-skærm, der giver plejepersonalet mulighed for at se, om de demente er urolige eller har smerter, og de kan derfor sætte ind med den rette behandling i når problemet opstår. 

Værdi: Pilotforsøg viser også, at Mobility Monitor kan forbedre livskvaliteten hos demente. Resultaterne er forbløffende. Med Mobility Monitor kan personalet hurtigt se, hvilke problemer der er tale om og med det sammen sætte ind med den rette behandling på flere fronter med kun én teknologi. Samfundsmæssigt har det enorm betydning, fordi der frigøres personaleressourcer til at kunne varetage flere demente.

Hvem står bag? 

Mobility Monitor er udviklet af det schweiziske firma Compliant Consept AG, et spinoff firma af EMPA og ETH, og forhandles af Medema-gruppen AS. Medema A/S har eneforhandling i Skandinavien.

I 2010 vandt Mobility Monitor CT MedTec Award prisen.

Hvem er målgruppen?

Mobility Monitor er en plejeløsning til registrering af mobilitet og mikroaktivitet hos beboere og patienter, mens de ligger i sengen. 

Anvendelsesområderne er forebyggelse af tryksår og forhindring af fald samtidig med, at søvn og regeneration forbedres. Mobility Monitor sælges som et integreret eller ”stand-alone” system til kommuner, sygehus og institutioner direkte.

Yderligere informaton

Vil du vide mere om Mobility Monitor kan du kontakte:

I Danmark varetages Mobility Monitor på vegne af Medema Gruppen AS af Izinga ApS – Jannick Toftegaard Jensen, T. +45 2660 0589, jtj@izinga.dk

Medema A/S hjemmeside: www.medema.dk  

I Norge/Sverige - Dag Ivar Fjørtoft, Product Manager, Medema-gruppen AS, M. +47 4687 9146, dag.ivar.fjortoft@medema.no  

Medema-gruppen AS hjemmeside: www.medema.com 

- Når Mobility Monitor er i stand til at løse så mange af de udfordringer, vi står over for, og kan vise at den gør det, skal man jo investerer og købe den for at få effekten og de resultater den skaber. Ellers løser vi jo ikke problemerne, men fastholder disse og de udgifter, der er forbundet med dem. Tænk, hvor mange flere, der kunne blive hjulpet på så mange fronter som Mobility Monitor er i stand til. Denne metode som Mobility Monitor anvender er fremtiden og den er her, siger Johnny Steinmetz, Key Account Manager, Medema AS.


Projektdeltagere

 • Medema A/S (Lead-partner)

 • Kontakt

  Jannick Toftegaard Jensen

  Direktør

  izinga

  T: +45 2660 0589

  Download vCard

  Støttes af

  Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

  WT hjemmeside_DK 580b.png