Aabenraa-kommune-medlemslogo.jpg

Aabenraa Kommune

Skelbækvej 2

DK - 6200 Aabenraa

www.aabenraa.dk

T: +45 7376 7676

E: post@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune har  en interesse for digital sundhed og velfærdsteknologi, og digitaliseringen indgår som et centralt satsningsområde i Aabenraa Kommune. Kommunen er særlig opmærksom på velfærdsteknologiske løsninger der kan indgå i forebyggelse, udskydelse af behov for hjælp og understøtte selvhjulpenhed. Dette har både medarbejdere og borgere adgang til, så det kan gøre hverdagen lettere.

Kommunen har en styrket indsats overfor kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der skal få flere i job, fremfor offentlig forsørgelse

Aabenraa Kommune er samtidig optaget af hvordan de bridrager til opfyldelse af FNs verdensmål, særligt indenfor bæredygtige byer og lokalsamfund, sundhed og trivsel og klimatilpasning. 

Aabenraa Kommune ligger i Sønderjylland og har cirka 60.000 indbyggere. Aabenraa kommune er en kommune i vækst, der i skrivende stund, og frem mod 2030 arbejder efter en strategiplan der hedder ”Sund vækst”. Kommunen arbejder for at have en kommune med fokus på borgerne, hvor de skaber livskraftige lokalsamfund, ved at gennemføre en række investeringer i fysiske rammer rundt om i kommunen.

Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementerKontakt

Theresa Bahnsen Jepsen

Udviklingskonsulent

Aabenraa Kommune

Digital Sundhed og Velfærdsteknologi

T: +45 2176 0729

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png