Innovationsnetværk får ny netværkskoordinator

Dit medlemskab

Del med dit netværk:

Praktiske informationer om medlemskab af Welfare Tech.

Et medlemskab i Welfare Tech giver adgang til et stort netværk af virksomheder, kommuner, hospitaler, videninstitutioner og offentlige myndigheder, som arbejder inden for det velfærdsteknologiske område. 

Et medlemskab tegnes ved registrering her

Ved indmeldelse modtager du en velkomstmail og en faktura på medlemskontingentet for indeværende år (prisen korrigeres så der kun betales kontingent for det tilbageværende antal måneder i indeværende år).

Medlemskabet fornys automatisk ved årsskiftet med mindre du giver besked om udmeldelse, se Udmeldelse nedenfor.

Medlemsfordele


Som medlem får du indflydelse på Welfare Techs aktiviteter samt vejledning og sparring inden for fire overordnede områder:

Desuden tilbyder Welfare Tech: 

Priser


Se priser for medlemskabet her

Bemærk! Der er differentierede priser efter organisationstype og virksomhedsstørrelse. 

Vedtægter


Som medlem bliver du del af Foreningen Welfare Tech og får indflydelse på foreningens aktiviteter. Hvert medlem har én stemmeret på den årlige generalforsamling.

Se foreningens vedtægter

Registrering af timer


Som medlem af Welfare Tech får du adgang til en lang række ydelser som nyhedsformidling, sparring og vejledningsforløb, temamøder, opbygning af internationale samarbejdsrelationer, eksportunderstøttelse, match til relevante aktører og udbygning af nationale og internationale netværk.

Ydelserne er gratis for medlemmer og finansieres delvist af offentlige midler. Det forudsætter kun et partnerskab og registrering af timer i form af den tid du bruger på aktiviteterne for at få adgang til Welfare Techs viden, sparring og store netværk til virksomheder, kommuner, hospitaler, erhvervsserviceorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om partnerskab og timeregistrering

Udmeldelse


Udmeldelse skal i følge vedtægternes §5 ske skriftligt med 3 måneders varsel til Welfare Tech, info@welfaretech.dk, inden udgangen af et kalenderår. Der refunderes ikke indbetalt kontingent.

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEB-Partnerlogo-580-x-50-px_DK.png