Esbjerg-Kommune-Medlemslogo.jpg

Esbjerg Kommune

Torvegade 74

DK - 6700 Esbjerg

www.esbjergkommune.dk

T: +45 7616 1616

E: raadhuset@esbjergkommune.dk

Kommunen arbejder strategisk med at udvikle og anvende velfærdsteknologi. Kommunen arbejder for en række mål. De vil optimere og kvalitetsforbedre kommunens ydelser, så de kan levere maksimal velfærd for skattekronerne, reducere borgernes afhængighed af hjælp, forbedre arbejdsforholdene, så der kan skabes attraktive og udviklede arbejdspladser. De arbejder b.la. med virtuel genoptræning, telemedicin til dem med kroniske sygdomme, elektronisk adgang til borgernes hjem, tale til tekst enheder og robotteknologi.

Esbjerg Kommune har cirka 115.000 indbyggere, og er en jysk kommune som arbejder for mere digitalisering, bedre vilkår for børn og unge, bedre sundhed ved hjælp af mere bevægelse og mere bæredygtighed. Frem mod 2050 er visionen for Esbjerg Kommune at samfundet og alt produktion skal foregå bæredygtigt, samt formindske Co2. Kommunen vil b.la. gå over til vedvarende energi, og lave mindre Co2 udledende fødevare produktion.

Tilknyttede nyheder


Tilknyttede arrangementerKontakt

Irene Ravn Rossavik

Leder af sundhedscentrene

Esbjerg Kommune

T: +45 7616 3279

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png