GS1-Medlemslogo.jpg

GS1

Hammershusgade 17

DK - 2100 København Ø

www.gs1.dk

T: +45 3927 8527

E: info@gs1.dk

GS1 hjælper virksomheder med at effektivisere deres forsyningskæde, nationalt og på tværs af landegrænser og brancher. Vi gør det ved at levere et fælles sprog, som handelspartnere kan bruge, når de skal identificere, lokalisere og transportere produkter og udveksle information om dem. Sproget er GS1 Standarderne som sikrer globalt unik produktidentifikation, automatiseret datafangst (stregkoder/RFID) og datadeling. Udover at skabe gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, understøtter GS1 Standarderne også bl.a. bedre sporbarhed, høj datakvalitet og nemmere lagerstyring.

GS1 Denmark er en af de 110 nationale medlemsorganisationer, der tilsammen udgør not for profit-organisationen GS1 Global. Sammen har medlemsorganisationerne i over 30 år serviceret mere end 1,5 million virksomheder fra over 20 brancher i 155 lande. Ca. 7.000 virksomheder, store som små, er medlem af GS1 Denmark. Mere end 5 milliarder gange om dagen lyder det lille "bip", der tilkendegiver, at en vares stregkode er blevet scannet.

GS1s bidrag til sundhedssektoren

I over 35 år har GS1 Standarderne verden over bevist, at de er fundamentet for effektivisering og sikring af detailbranchens forsyningskæder. Fordi GS1 Standarderne er brancheuafhængige kan sundhedssektoren høste frugterne af detailbranchens erfaringer med at bruge GS1 Standarder til fx unik identifikation af patienter, registrering og sporing af medicin og udstyr, anvendelse af stregkoder, RFID og elektronisk dataoverførsel.

Fordelene for sundhedssektoren ved at bruge GS1 Standarder inkluderer:

  • Mere patientsikkerhed: Færre medicineringsfejl, mere effektiv tilbagekaldelse af medicin og udstyr, sikker og entydig bedside scanning. Nemmere overførsel af patientinformationer fra fx hospital til hospital.
  • Mere effektiv logistik i forsyningskæden: Hurtigere ordre- og faktureringsprocesser med færre fejl, forbedret lagerstyring, bedre transparens på udgifter og omkostninger.
  • Overholdelse af lovmæssige krav: Identifikation af medicinaludstyr, sporbarhed, effektiv og sikker elektronisk patientregistrering. GS1 er involveret i projekter bl.a. i Region Hovedstaden, omkring sygehusbyggeriet i Skejby, og i et medicinmærkningsprojekt med AMGROS.

Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementerKontakt

Jesper Kervin Franke

Healthcare Manager

GS1 Denmark

T: +45 3916 9002

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png