Kolding-Kommune-Medlemslogo.jpg

Kolding Kommune

Akseltorv 1, Rådhuset

DK - 6000 Kolding

www.kolding.dk

T: +45 7550 1500

E: kommunen@kolding.dk

Kolding Kommune gør allerede brug af nyere velfærdsteknologi, særligt indenfor demensområdet. Demenssikringen skal reducere risikoen for at demente borgere forvilder sig væk fra plejecenteret, men samtidig også give dem større frihed til at bevæge sig rundt på egen hånd. Kommunen gør også brug af selvkørende støvsugere, nødkald og andre velfærdsteknologiske løsninger som skal være med til at styrke livskvaliteten for borgerne, og mindske nedslidning for sundhedspersonalet. 

Kommunen prioriterer b.la. at borgerne kan få demonstreret forskellige velfærdsteknologier, for derefter at vælge, og at borgerne bliver fortrolige og trygge ved brugen af velfærdsteknologi, og at de oplever en større grad af frihed. Efter år 2022 er der 15% flere borgere over 65 år i Kolding Kommune. Derfor er denne udfordring omdrejningspunkt for kommunen frem til år 2022.

Kolding kommune har desuden en række forskellige strategier og visioner indenfor en række områder. Kommunen har b.la. få unge i uddannelse, talentudvikle og samarbejde med frivillige mentor samt opnå større trivsel blandet unge. 

Samtidig har kommunen en strategi omhandlende grøn balance, for at nedbringe Co2 udviklingen, hvor der b.la. skal reduceres indenfor el, varme, transport, landbrug og affald. 

Tilknyttede nyheder


Tilknyttede arrangementerKontakt

Kirsten Stabel

Leder af Enheden for Værdighedsteknologi og Digitalisering

Kolding Kommune

T: +45 7979 4746

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png