Innovationsnetværk får ny netværkskoordinator

Medlemsfordele

Et medlemsskab af Welfare Tech giver indflydelse på foreningens aktiviteter samt sparring, markedsviden, matchmaking, synlighed, netværk og sparring på projekter.

Som medlem får du:

Vejledning og markedsviden

 • Indblik i aktuelle markedsbehov og problemstillinger
 • Oversigt over løsninger på markedet til netop din udfordring
 • Sparring i forhold til implementering af velfærdteknologiske løsninger
 • Feedback på forretningsplaner og businesscases
 • Mulighed for produktfremvisning for relevante interessenter med feedback og sparring
 • Vejledning omkring salg og eksport

Læs mere om Vejledning og markedsviden

Netværk og events

 • Adgang til tværfaglige netværk
 • Invitationer til relevante arrangementer
 • Netværk via temamøder, konferencer, delegationsrejser, mm.
 • Pre-invitation til at udstille på fællesstande ved udvalgte messer og konferencer
 • Særlige fordele ved udvalgte arrangementer

Læs mere om Netværk og events

Synlighed i branchen

 • Synlighed via Welfare Techs hjemmeside
 • Mulighed for at bringe nyheder og arrangementer i Welfare Techs nyhedsbrev
 • Adgang til dialog og vidensudveksling på sociale medier
 • Oversigt over kommende arrangementer inden for området
 • Invitation til relevante arrangementer og projekter

Læs mere om Synlighed i branchen

Matchmaking

 • Dialog med offentlige indkøbere og præsentation af dit produkt
 • Dialog med virksomheder og demonstration af konkrete løsninger
 • Netværk til mulige samarbejdspartnere
 • Mulighed for test og feedback fra brugere via klyngens medlemmer

Læs mere om Matchmaking

Deltagelse i relevante projekter

 • Viden om nationale og internationale finansieringsmuligheder
 • Sparring på projektmodning og behovsafdækning
 • Mulighed for gennemførelse af test og afprøvning via klyngens medlemmer
 • Adgang til eksperter med viden om standarder, regulatoriske krav og certificeringer
 • Adgang til centrale mødefaciliteter

Læs mere om Deltagelse i relevante projekter


Desuden tilbyder Welfare Tech: 

Bemærk! Der er differentierede priser efter organisationstype og virksomhedsstørrelse. 

Vedtægter


Som medlem bliver du del af Foreningen Welfare Tech og får indflydelse på foreningens aktiviteter. Hvert medlem har én stemmeret på den årlige generalforsamling.

Se foreningens vedtægter

Registrering af timer


Som medlem af Welfare Tech får du adgang til en lang række ydelser som nyhedsformidling, sparring og vejledningsforløb, temamøder, opbygning af internationale samarbejdsrelationer, eksportunderstøttelse, match til relevante aktører og udbygning af nationale og internationale netværk.

Ydelserne er gratis for medlemmer og finansieres delvist af offentlige midler. Det forudsætter kun et partnerskab og registrering af timer i form af den tid du bruger på aktiviteterne for at få adgang til Welfare Techs viden, sparring og store netværk til virksomheder, kommuner, hospitaler, erhvervsserviceorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om partnerskab og timeregistrering

Udmeldelse


Udmeldelse skal i følge vedtægternes §5 ske skriftligt med 3 måneders varsel til Welfare Tech, info@welfaretech.dk, inden udgangen af et kalenderår. Der refunderes ikke indbetalt kontingent.

Kontakt Welfare Tech

Kontakt Welfare Tech og hør nærmere...

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png