Min-livshistorie-Medlemslogo.jpg

Min Livshistorie A/S

Birk Centerpark 40

DK - 7400 Herning

www.minlivshistorie.dk

T: +45 6914 8041

E: kontakt@minlivshistorie.dk

Min Livshistorie A/S er en digital platform, hvor brugeren kan oprette, udbygge, genkalde og gemme sine livshistorier i billeder, lyd, video og tekst. Både til glæde for sig selv og sine nærmeste.

Min Livshistorie er et kommunikations redskab, der også kan bekæmpe ensomhed, og som kan være værdifuldt for folk med demens, andre hukommelsessygdomme, og for folk med varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsniveau.

Min Livshistorie underbygger grundstenen i brugeren identitet, selvforståelse, og er et omdrejningspunkt for samværet med familie og venner.

Tilknyttede nyheder


Tilknyttede arrangementer


Tilknyttede løsninger


Kontakt

Benthe Jarnved

Rådgiver

Min Livshistorie A/S

M: +45 3073 7208

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png