Monsenso-Medlemslogo.jpg

Monsenso

Rued Langgaards Vej 7

DK - 2300 København S

www.monsenso.com

T: +45 7218 5314

E: info@monsenso.dk

Monsenso er en innovativ teknologivirksomhed, der tilbyder en mHealth løsning til mentalt sundhed. Deres mission er at hjælpe klinikere, forskere og individer med at overvinde den byrde, som følger med mentale sygdomme. Monsensos mHealth løsning kan hjælpe med at forebyggelse, tidlig indgriben og behandling af mental og adfærdsmæssige forstyrrelser ved at give et detaljeret overblik over patientens mentale sundhed gennem indsamling af adfærdsmæssige data og selvmonitorering.  

Forbinder individer, plejere og klinikere 

Individer kan bruge en smartphone app til at udfylde selvevalueringer og kliniske spørgeskemaer. Derudover kan smartphonen også indsamle sensordata så som fysisk aktivitet, bevægelighed og brug af telefonen. 

Plejere kan bruge en lignende app, der giver dem mulighed for at spille en mere aktiv rolle i behandlingen af den person tager sig af, mens de får den information de har brug for. Med smartphone appen can plejeren tage noter, som kan deles med både individet og klinikeren. 

Klinikere kan tilgå informationen der er opsamlet af individets og plejerens smartphones. Den kliniske webportal giver dem et overblik over individets historiske data, symptomer, overholdelse af medicinering, ”triggers” og advarselssignaler. 

Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementerKontakt

Thomas Lethenborg

CEO

Monsenso

T: +45 7218 5314

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png