Innovationsnetværk får ny netværkskoordinator

Om medlemsskab

Praktiske informationer om medlemsskab af Welfare Tech.

Indmeldelse

Foreningen Welfare Tech er åben for alle, men særligt målrettet interessenter, der arbejder inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske område, enten som leverandør (virksomheder), serviceudbyder (det offentlige) eller som videnaktør (forsknings-, uddannelses- eller interesseorganisationer).

Medlemsskabet tegnes her 

Ved indmeldelse modtager du en velkomstmail og en faktura på medlemskontingentet for indeværende år. Prisen korrigeres, så der kun betales kontingent for det tilbageværende antal måneder i indeværende år. Medlemskabet fornys automatisk ved årsskiftet med mindre du giver besked om udmeldelse.


Medlemsfordele

Et medlemsskab af Welfare Tech giver indflydelse på foreningens aktiviteter samt sparring, markedsviden, matchmaking, synlighed, netværk og sparring på projekter.

Se medlemsfordele her


Priser

Gældende priser for medlemsskab ses her

Bemærk! Der er differentierede priser efter organisationstype og virksomhedsstørrelse. 


Registrering af timer

Som medlem af Welfare Tech får du adgang til en lang række ydelser som nyhedsformidling, sparring og vejledningsforløb, temamøder, opbygning af internationale samarbejdsrelationer, eksportunderstøttelse, match til relevante aktører og udbygning af nationale og internationale netværk.

Ydelserne er gratis for medlemmer og finansieres delvist af offentlige midler. Det forudsætter kun et partnerskab og registrering af timer i form af den tid du bruger på aktiviteterne for at få adgang til Welfare Techs viden, sparring og store netværk til virksomheder, kommuner, hospitaler, erhvervsserviceorganisationer og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om partnerskab og timeregistrering


Vedtægter

Som medlem bliver du del af Foreningen Welfare Tech og får indflydelse på foreningens aktiviteter. Hvert medlem har én stemmeret på den årlige generalforsamling.

Se foreningens vedtægter


Udmeldelse

Ønsker du udmeldelse af foreningen Welfare Tech, skal det i følge vedtægternes §5 ske skriftligt med 3 måneders varsel til Welfare Tech, info@welfaretech.dk, inden udgangen af et kalenderår (dvs. 1. oktober). Der refunderes ikke indbetalt kontingent.

Kontakt

Krista-Blaabjerg_NY.jpg

Krista Ebsen Blaabjerg

Chef for medlemsservice og kommunikation

Welfare Tech

Netværksudvikling og eventkoordinering

T: +45 3139 7892

LinkedIn

Skype id : krista.blaabjerg2

Bliv medlem af Welfare Tech

Bliv medlem af Welfare Tech og få særlige fordele og indflydelse på foreningens aktiviteter og udvikling.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png