Professionshøjskolen_Medlemslogo.jpg

Professionshøjskolen Absalon

Slagelsevej 70-74

DK - 4180 Sorø

www.phabsalon.dk

T: +45 7248 1000

E: ucsj@pha.dk

Professionshøjskolen Absalon er professionshøjskolen i Region Sjælland. Professionshøjskolen Absalon uddannelser ligger inden for de pædagog-, social-, sundheds- og lærerfaglige områder. De er nært forbundet med en praktisk virkelighed, idet Professionshøjskolen Absalon er tæt knyttet til de professioner, der uddannes til - både gennem praktikordninger og i udviklingen af uddannelsernes indhold. Professionshøjskolen Absalon uddanner til jobs i både den offentlige og private sektor – job som har en kolossal stor betydning for det enkelte menneske og for samfundet som helhed, og som samtidig er i hastig forandring.

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i Professionshøjskolen Absalon skal bidrage til at styrke de nyuddannedes viden og kompetencer – og til at udvikle praksis i de professioner og erhverv, de uddanner til. Derfor prioriterer de forskningstemaer, der kan løfte kvalitet og innovation i det arbejde, som deres uddannede skal udføre, og effektivitet i et samfund under stort ressourcepres. Deres mål er at højne kvaliteten af de videregående uddannelser, øge professionalisering og specialisering, gøre deres uddannelser synlige i regionen og øge samspillet med centrale regionale, nationale og internationale aktører.

Organisatorisk er forsknings- og udviklingsaktiviteterne forankret sammen med deres uddannelser i seks faglige centre og foregår i et tæt samspil med deres professions- og erhvervsområder samt andre forskningsinstitutioner og -aktører.  

Læs mere

Tilknyttede nyheder


Tilknyttet materiale


Tilknyttede arrangementerKontakt

Kathrine Krageskov Eriksen

Docent og områdechef for Forskning og Udvikling

Professionshøjskolen Absalon

T: +45 7248 2646

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png