Roche_Medlemslogo.jpg

Roche Diabetes Care

Industriholmen 59

DK - 2650 Hvidovre

www.stay-in-the-zone.dk

T: +45 3639 9898

E: denmark.diagnostics@roche.com

Roche Diabetes Care ønsker med det nye sundhedsprogram Stay-in-the-Zone at flytte fokus fra at være leverandør af medicinsk udstyr til at være en værdiskabende samarbejdspartner i det danske sundhedsvæsen.

Under varemærket Accu-Chek har Roche Diabetes Care været producent og leverandør af udstyr til borgere med diabetes i ca. 40 år, herunder fx blodsukkerapparater, test-strimler, insulinpenne, insulinpumper og udstyr hertil. Som supplement hertil er der i 2018 introduceret de første Stay-in-the-Zone værdibaserede sundhedsprogrammer inden for diabetesområdet til kommunerne. Her benyttes en holistisk tilgang til diabetesbehandling, og der inddrages eksperter på tværs af de sundhedsfaglige områder for at styrke borgernes livskvalitet, egenbehandling og tryghed i hverdagen.

Samarbejdet er værdibaseret i den forstand, at kommunernes udgifter afhænger direkte af borgernes forløb og tilfredshed med behandlingen. Kort sagt betaler kommunerne for borgernes sundhed – ikke for behandlingen. Visionen er at hjælpe mennesker med diabetes med at tænke mindre på deres daglige diabetesrutiner, så de derigennem kan opnå en bedre hverdag med diabetes, leve længere og få flere gode år med bedre livskvalitet og færre senfølgeskader.  

Koncept og indsatsområder i Stay-in-the-Zone sammensættes i dialog med kommuner, hvor borgerne fx kan supporteres med:

  • Digital løsning, dvs. online baseret app. via smartphone, hvor dataopsamling sker til diabetikerens egen styring samt deling af data med læge/sygeplejerske. Dvs. et værktøj til selv at tage kontrol af blodsukkerstyring og ”staying in range”.
  • Kontinuerlig support af livsstils- og motivationscoach og differentierede diætistforløb både individuelt og gruppebaseret
  • Hardware i form blodsukkerapparat, fingerprikker, teststrimler
  • Fællesskaber/netværk blandt diabetikere i form af fx samtalegrupper, motionsgrupper mv.
  • Andre ydelser og services kan indarbejdes i sundhedsprogram efter individuelle aftale med kommuner  

Læs mere om sundhedsprogrammet for borgere med diabetes på www.Stay-in-the-Zone.dk.

Tilknyttede nyheder
Kontakt

Karsten Aare Havndrup

Market Access Advisor

Roche Diagnostics A/S

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png