VihTek-Medlemslogo.jpg

VihTek - Videncenter for velfærdsteknologi

Valdemar Hansens Vej 2

2600 Glostrup

www.vihtek.dk

T: +45 3863 4562

VihTek er en regional enhed under Region Hovedstaden, der arbejder for at understøtte og fremtidssikre klinisk praksis i Region Hovedstaden ved hjælp af velfærdsteknologi - til gavn for patienter og personale.

VihTek skaber overblik over teknologiske løsninger og gennemfører brugertest og workshops. VihTek laver desuden evidensbaserede test og teknologivurderinger, implementeringsguides og business cases.

VihTek er organisatorisk placeret under Rigshospitalet, men dækker alle hospitaler og Den Sociale Virksomhed i Region Hovedstaden.

Samarbejdspartnere

VihTek samarbejder med sundhedspersonale, patientorganisationer, virksomheder, kommuner, erhvervsklynger, uddannelsesinstitutioner, inkubationsmiljøer mv. om udvikling og test af nye løsninger.

Præsentationsvideo af VihTek - Videncenter for velfærdsteknologi, Region Hovedstaden

Tilknyttede nyheder


Tilknyttede arrangementerKontakt

Sune Faber

Informationsspecialist

VihTek - Videncenter for Velfærdsteknologi

T: +45 5160 0522

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png