talegenkendelse

Flere kommuner indfører talegenkendelse

Talegenkendelse vinder indpas i de danske kommuner, som nyttigt værktøj til at effektivisere kommunale arbejdsopgaver.

Odense Kommune skriver sig nu på listen over danske kommuner, som går forret og indfører talegenkendelse i den offentlige af sagsbehandling og administration – bl.a. inden for ældreområdet og i borgerservice.

Og der er flere fordele ved at benytte talegenkendelse. Det sparer tid og frigør resurser til andre opgaver. Det er syv gange hurtigere at tale end at skrive, og erfaringerne fra Fredericia og Aabenraa viser, at indførelsen af talegenkendelse kan sparer 30 -70 % af skrivetiden. Kvaliteten af referater bliver ofte bedre, fordi medarbejderne kan lave referatet umiddelbart efter eller direkte under deres samtale med borgeren, og dermed få flere detaljer med. Talegenekendelse kan også forbedre arbejdsmiljøet, fordi de ansatte bruger mus og tastatur mindre.

Hvad er talegenkendelse?

Talegenkendelse er et it-system, som omsætter det talte ord til tekst. I stedet for at skrive, dikteres teksten direkte ind i en mail eller et dokument. Systemet bruger ca. 4 timer på at lære en stemme at kende, og kan herefter genkende 98 % af talen. Målgruppen er alle medarbejdere, som skriver en del i det daglige, og kan med fordel også bruges i den direkte kontakt med borgerne, som herved selv kan se, hvad der noteres deres journal. Indførelsen af talegenkendelse er derfor ikke kun en ny teknologi, men også en forandring i arbejdstilrettelæggelsen og servicen over for borgerne.

Se video om talegenkendelse i Fredericia Kommune (4 min)

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png