Billede DI

Frauenhofer indgår dansk alliance

En ny dansk-tysk forsknings- og innovationsalliance blev præsenteret på World Forum for Medicine på MEDICA i Düsseldorf, Tyskland, i november 2012.

Europas største kontraktforskningsfirma Frauenhofer har indgået samarbejde med Aalborg Universitet, Københavns Universitet og GTS-instituttet Delta om etablering af et e-health center i København, som skal udvikle nyskabende og kommercielt bæredygtige telemedicinske løsninger.

Den danske handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF), præsenterede alliancen på World Forum for Medicine på MEDICA i november 2012.

- Jeg er sikker på, at denne alliance vil styrke det fremtidige samarbejde i sundhedsindustrien mellem Danmark og Tyskland. Fraunhofers tilstedeværelse i København giver det velkendte tyske forskningsinstitut mulighed for at udnytte de talenter og den kreative innovation, der finder sted i det danske sundhedsvæsen, for herved at styrke deres globale forretning. Det er en af de væsentligste grunde til, at en række udenlandske virksomheder allerede har etableret forsknings- og udviklingsafdelinger i Danmark, siger Pia Olsen Dyhr i en pressemeddelelse.

Formålet med den dansk-tyske alliance er at udvikle et Fraunhofer e-Health innovationscenter i København, som skal forske i og udvikle innovative og kommercielt bæredygtige e-sundhedsløsninger til gavn for samfundet. Der sættes både fokus på løsninger, som forebygger og som gavner patienter og behandlere. Alliancen skal samle og styrke de fælles teknologiske kompetencer samt partner og kundeforbindelser mellem Danmark og Tyskland.

- Det nye forskningscenter i København vil give os mulighed for at lære af erfaringer fra begge lande. For eksempel inden for telemedicin, giver dette os en chance for at tjekke brugernes præferencer og barrierer på tværs af grænserne, siger leder af Fraunhofer ISST, professor, Dr. Jakob Rehof.

Partneren i alliancen er:

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png