microphone

Talegenkendelse frigør tid

Et demonstrationsprojekt i Aabenraa Kommune viser at talegenkendelse kan frigøre tid med op til 20 % på skriveopgaver og tastearbejde i forbindelse med den kommunale service.

Talegenkendelse er en teknologi, der kan omsætte det talte ord til skrift på en computer. I Aabenraa Kommune har de afprøvet om talegenkendelsesteknologien kan aflaste og effektivisere sagsbehandleres arbejde ved at frigive tid fra tastearbejde i behandlingssager til direkte rådgivning og vejledning af borgerne. Men teknologien kan også finde anvendelse hos andre faggrupper, fx sosu-medhjælpere og sygeplejersker.

29 sagsbehandlere i Aabenraa Kommune har gennem halvandet år afprøvet talegenkendelsesteknologi en i et demonstrationsprojekt under Fonden for Velfærdsteknologi. Projektet demonstrerer, at indførelse af talegenkendelse gennemsnitligt i projektperioden har kunnet reducere den tid, sagsbehandlerne anvender til skriveopgaver/indtastning af tekst med 20 %.

Omvendt har projektet ikke kunnet demonstrere en ekstragevinst i form af øget fleksibilitet i det daglige arbejde.

  • Projektet anbefalinger til andre, der vil implementere talegenkendelsesteknologi, er:
  • Analyser inddateringspotentialet (dokumentationsgraden), for at sikre at der en kritisk mængde af dokumentation.
  • Analyser arbejdsgange og vurder, hvorledes eventuelle gevinster kan realiseres i det daglige arbejde.
  • Forvent at gevinsten først kan realiseres, når den fulde effekt af talegenkendelse, er opnået.
  • Vær opmærksom på, at ændringer i arbejdsvaner/-gange tager tid.
  • Sørg for ledelsesmæssig opbakning til og opfølgning af implementeringen af talegenkendelse.
  • Afsæt tid til, at opbygge ordbogen, således at hver medarbejder har inddateret 6 eller flere timer, inden teknologien anvendes som et decideret arbejdsredskab.

Læs mere om projetet 'Tal i Sag' og se den afsluttende evalueringsrapport på www.aabenraa.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png