• Forside >
  • Nyheder >
  • USA henter inspiration i Danmark ift. mHealth og telemedicin
USA henter inspiration i Danmark ift. mHealth og telemedicin

USA henter inspiration i Danmark ift. mHealth og telemedicin

Danmark og dansk mHealth og telemedicin fik i december 2013 rigtig god eksponering, da en 80-mand stor delegation med sundhedsminister Astrid Krag i spidsen indtog mHealth Summit i USA.

Både private virksomheder, kommuner, de danske regioner, GTS-institutter og flere andre offentlige organisationer var med, da ca. 80 danske repræsentanter besøgte USA i forbindelse med Health Bridge 2013. Turen startede med en dansk arrangeret konference i Boston, og sluttede på den 5. årlige mHeatlh Summit-konference nær Washington, hvor Danmark endnu engang fik demonstreret, at vi er foran i udviklingen af sundhedsvæsnet.

USA kigger til Danmark

USA har tradition for at ligge i førerfeltet, når det gælder udvikling og innovation. Det gælder også inden for sundhedsvæsnet. USA huser nogle af verdens mest specialiserede læger og nogle af de mest anerkendte uddannelses- og forskningsinstitutioner. Området omkring Boston er måske det mest anerkendte af alle, med både Harvard, MIT og Massachusetts General Hospital. Alligevel er der nogle helt fundamentale elementer, som gør, at det amerikanske sundhedssystem kigger til Danmark for at få inspiration på området.

- En af de ting, der især gør sig gældende, er det faktum, at det amerikanske sundhedssystem er meget komplekst og har en fragmenteret organisering og finansiering. Derudover hersker en generel mistillid til regeringen og sundhedsvæsnet. Det er en kommerciel ting, og man kan som borger have svært ved at stole på, at lægerne har patientens bedste for øje, frem for profit. Men systemet står også over for nogle af de samme udfordringer som det danske. USA oplever også stigende udgifter til sundhedsydelserne, som følge af en stigende ældrebyrde, og ObamaCare kommer til at betyde, at flere får adgang til sundhedssystemet, fortæller udviklingskonsulent Kristina Lagoni Garbøl, Welfare Tech, som deltog på turen.

Netop derfor vælger USA at kigge til Europa, og ikke mindst Danmark, for at få inspiration til opbygningen af et velfungerende sundhedsvæsen.

Hvad er det vi kan i Danmark?

Flere amerikanske medier placerer Danmark i top fem inden for flere kategorier, bl.a. som det nemmeste sted at starte virksomhed. Samtidig har Danmark både en størrelse og en helt unik grundlæggende infrastruktur, som understøtter brugen af IT i sundhedsvæsnet.

- Det er ret unikt, at vi har ét CPR-nummer tilknyttet hver person. I mange andre lande oplever man at have flere numre til forskellige dele af systemet, hvilket besværliggør standardisering og ensartethed, siger Kristina Lagoni Garbøl.

Derudover er sundhedsvæsenet i Danmark i høj grad lykkes med at opnå samtalende e-journaler og andre IT-systemer, som gør det muligt, for læger både i praksissektoren og på hospitaler, at finde frem til vigtige oplysninger om patienterne, uanset hvor i landet, de befinder sig.

I USA findes mange forskellige patientregistre, men lægerne har ikke mulighed for at trække data fra det ene system til det andet. Det betyder fx at papirjournaler faxes rundt mellem lægerne.

Dette er blot nogle af de faktorer, der er med til at gøre Danmark til en rigtig god test bed for sundheds-IT, mHealth og telemedicin.

Potentialerne

Ønsket om at kunne behandle patienter på afstand er ikke nyt. Allerede i starten af det 19-århundrede opstod de første primitive eksempler på brug af telemedicin. Fx når skibe lagde til kaj med en syg besætning og blev sat i karantæne og fjernmonitoreret fra land.

I dag er løsningerne langt mere avancerede og udviklingen går stærkt. Det ses tydeligt på MIT i deres MediaLab, som fremviste nyskabende produkter på konferencen i Boston. Et af dem var et click-on-produkt til iPhones til retinaundersøgelser. Ved at klikke på det specialudviklede kamera på telefonen, er det muligt at se ind igennem øjet, ind til indersiden af øjenæblets bagerste del, hvorved man tidligt kan diagnosticere diabetes, tuberkulose, syfilis og meget mere.

Potentialerne i mHealth vurderes ufattelige store, men det synes at være, ikke bare en amerikansk eller dansk, men en international udfordring at få udnyttet og implementeret de nye løsninger og teknologier. Og det er ikke patienterne der er svære at overtale, når der er en god løsning, det er typisk fagpersonalet og de udførende organisationsændringer, som bremser for udbredelsen. En del af dette skyldes den økonomiske struktur.

For at implementeringen af telemedicin for alvor skal lykkes, er det altså nødvendigt at lave nogle omstruktureringer ift. den økonomiske incitamentstruktur. USA tager lige nu de indledende skridt til at ændre reimbursement-strukturen, således at hospitalerne i stedet for penge pr. patient får et budget at behandle folk ud fra. Dette vil gøre, at telemedicin kommer mere til sin ret, og at lægerne får større incitament til at benytte løsningerne.

I dag udgør pharma 41 % af dansk eksport til USA, og der er gode muligheder for også at øge eksporten af mHealth og telemedicin. Patient@Home vil løbende holde sig opdateret på udviklingen af mHealth og telemedicin, og understøtter virksomheder i udviklingen af nye teknologier. Ved spørgsmål, kontakt udviklingskonsulent Kristina Lagoni Garbøl på krlag@welfaretech.dk eller T. 2369 9462.


Innovation Center Denmark optog sundhedsminister Astrid Krags key note tale på mHealth Summit.

Hør hør/se talen her:

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png