DEFU STEPP vision

DEFU STEPP Automatisering i central genbehandlingsenhed

En automatiseret løsning til optælling og dokumentation af urene instrumenter i en central genbehandlingsenhed baner vejen for mere automatisering i hospitalernes sterilcentraler.

En af udfordringerne ved automatisering af sterilcentraler er identifikation, optælling og dokumentation af de kirurgiske instrumenter. Den problemstilling har et af delprojekterne i Den automatiserede sterilcentral (DEFU STEPP) taget op.

Projektpartnerne TriVision, Gibotech, KEN, Alectia, Odense Universitetshospital OUH og Syddansk Universitet har vist, at det er muligt at automatisere processerne fra modtagelse af urene instrumenter til indlastning i vaskemaskine i fuldt omfang, under forudsætning af, at instrumenterne kan modtages adskilte og ligger enkeltvist.

- Vi har arbejdet med muligheden for at være i stand til at genkende de enkelte instrumenter. Hvis man kan det, vil man være i stand til at automatisere rigtig meget fra instrumenterne kommer ind i sterilcentralen til de forlader den igen, fortæller direktør Ole K. Neckelmann, TriVision, der har været med til at udvikle og teste konceptet.

Særligt har partneren fokuseret på visionbaseret registrering, kontroloptælling og sortering, uden brug af RFID og stregkoder.

- Vi har lavet et transportbånd, hvor emnerne køres ind enkeltvis fra en kasse med instrumenter. Hvert emne kommer forbi en lyskasse, hvor et kamera tager et billede af emnet. Systemet identificerer alle emner, der kommer forbi og sammenligner dem med den pakkeliste, der hører til instrumentkassen. Når et instrument er genkendt og matcher en emne på pakkelisten, så fjernes der en forekomst fra listen. Når der ikke er flere emner i kassen, så tjekker man om pakkelisten er fyldt ud, og at der ikke manglede instrumenter - eller er for mange, fortæller Ole K. Neckelmann.

Fordelene ved et visionbaseret kontrolsystem er større sikkerhed ved optællingen, bedre kvalitetskontrol, automatisk dokumentation og fjernelse af ensidigt gentaget arbejde (EGA). Udfordringen er dog, hvordan instrumenterne kan skilles ad for at gøre registreringen mulig.

- Den mest nære løsning er, at man går ind og ser på, hvordan vi med andre arbejdsprocedurer nemmere sikrer at instrumenterne er håndterbare når de kommer ind i sterilcentralen, fortæller Ole K. Neckelmann.

Projektgruppen for delprojektet består af TriVision, Gibotech, KEN, Alectia, Odense Universitetshospital OUH og Syddansk Universitet..

Læs mere om DEFU STEPP-projekterne

Kontakt

Ole Knudsen Neckelmann

TriVision A/S

T: +45 6315 4700

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png