DEFU STEPP Julius

DEFU STEPP Udvikling af autoklaverbar casecartvogn

Julius, den autoklaverbare casecartvogn, er et nyt koncept og en ny måde at håndtere instrumentcontainere og sterilt udstyr på i forbindelse med genbehandling af kirurgiske instrumenter.

Ideen til den autoklaverbare casecartvogn udspringer af ønsket om at effektivisere nogle arbejdsgange i genbehandlingsprocessen af kirurgiske instrumenter på hospitalernes sterilcentraler. Der er tale om et nyt koncept og en ny måde at arbejde på.

Casecart-begrebet er defineret som "sterilt flergangsudstyr, der er beregnet til et bestemt operationsbegreb udsprunget af ”just-in-time” princippet". Casecart-vogne kan være både åbne eller lukkede og har typisk kurve og hylder til instrumentcontainere, hvor instrumenterne til bestemte kirurgiske indgreb er pakket til den individuelle patient og forsvarligt lukket under transporten fra lager eller sterilcentral til operationsafdelingen.

- Casecart begrebet har vundet ind de sidste år og er også med i pejlemærkegruppens anbefalinger om, at det er den vej vi skal gå. Selvfølgelig er det et forsøg på at strømline hele logistikken omkring instrumenterne, og gøre tingene hurtigere, nemmere og mere effektive, siger Pia Hilsberg fra Hilsberg Consult, der har deltaget i et konceptudviklingsprojekt under Den automatiserede sterilcentral (DEFU STEPP).

Til en operation kan der sagtens bruges mellem 4 og 30 instrumentcontainere, som skal pakkes, lastes og autoklaveres inden de kommer op på operationsstuen. Det indebærer en masse håndteringer. Projektgruppens ide har været at udvikle en vogn, som både var vogn og samtidigt udgjorde den sterile barrier, og derved nedbringe antallet af manuelle håndteringer.

- Løsningen skal betragtes som utrolig fleksibel. For det er et koncept. Den køre på hjul, fordi vi synes, det er den nemmeste måde at illustrere det på. Men den kunne også være uden hjul og udelukkende blive håndteret på AGV’er. Den kunne have 8 låger og en skuffe forneden til engangsartikler. Den kan lige præcis det, som kunden synes, der er brug for, siger Pia Hilsberg.

Ideen er, at når vognen kommer ned i sterilcentralen med uret udstyr, udtages instrumenterne og køres igennem vaskeanlægget, mens casecart-vognen rengøres i et andet vaskeanlæg. Vogn og instrumenter mødes igen i pakkerummet, hvor instrumentbakkerne sættes direkte i casecarten. Lågerne lukkes, og vognen køres direkte ind i autoklaven. Herefter er den klar til at komme på lager til den skal bruges, eller den bliver kørt direkte op på operationsstuen.

Test og tidsstudier

En muck-up af casecarten blev testet kort før jul i 2011, hos projektpartneren KEN’s samarbejdspartner i Köln, Tyskland. Derfor navnet Julius. Formålet var at se, hvordan prototypen virkede med 40 kg instrumenter i en autoklave. Alle kørsler lå fint inden for temperaturgrænserne, og alt gods var tørt. Testen viste derfor, at det er muligt at sterilisere store mængder udstyr i en 2STU-casecart.

Projektgruppen har også fortaget tidsstudier på Regionshospitalet i Viborg. Mens en manuel simultanpakning og sekvenspakning tog mellem 7,9 og 11,8 minut, kunne en tilsvarende pakning med Julius gøres på blot 1,2 minut. Også på operationsafdelingen var der besparelser at hente. En manuel sekvens krævede 2 personer og 2,34 minut men Julius kunne nøjes med 1 person og 1 minut for samme procedure.

2013 02 07 DEFU STEPP konf Julius autoklaverbar casecart Koncept film from Welfare Tech on Vimeo.

Videre proces

Projektpartnerne har fremadrettet søgt Fornyelsesfonden midler til en videre markedsmodning af Julius, herunder tæthedstest, CE-mærkning og MTV. Lykkedes det er planen, at Julius præsenteres for et internationalt publikum ved WFHSS verdenskonferencen i Tyrkiet i uge 45 2013.

Projektpartnerne i projektet er AluCluster, AluTechnologies, KEN, Århus Universitetshospital - Skejby, Glostrup Hospital og Hilsberg Consult.

Læs mere om DEFU STEPP-projekterne

Kontakt

Pia Hilsberg

Konsulent

Hilsberg Consult

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png