IHL

12 mio. til intelligent hospitalslogistik

Markedsmodningsfonden har tildelt 12 mio. kr. til udvikling af et intelligent lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse. Systemet vil revolutionere arbejdsgangene på sygehusene – med øget effektivitet, bedre kapacitetsudnyttelse og sporbarhed.

Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) har givet et tilsagn på 12. mio. kr. til Intelligent Hospitalslogistik (IHL). Det er det største tilsagn i fondens historie og pengene skal gå til udvikling, afprøvning, tilpasning og demonstration af et nyt intelligent lager- og logistiksystem til eksisterende og nye sygehuse.

Hospitalerne transporterer hver dag store mængder udstyr, prøver, materialer, linned, mad osv., rundt mellem forskellige interne enheder. Operationsudstyr skal bringes fra sterilcentral til operationsstuer, mad skal bringes ud på sengeafsnit og blodprøver skal sendes til laboratorier.

Bagved ligger en stor logistikopgave, som skal sikre, at de rigtige emner altid er på det rette sted til rette tid. Det er en ressourcekrævende opgave, som kræver overblik over forbrug og placering af emner, og en omkostningstung post i hospitalets drift, pga. lagerbeholdning, transportomkostninger, emballageforbrug, mangelomkostninger og administration.

Intelligent logistik-løsning

Projektet ”Intelligent hospitalslogistik” (IHL) skal udvikle en innovativ løsning, der understøtter den samlede logistikopgave på hospitaler gennem en integreret, intelligent og automatiseret infrastruktur til transport og lagring af varer, instrumenter, prøver, udstyr, mm.

Hensigten er at reducere den arbejdstid, der direkte er knyttet til logistikopgaven og det totale vareflow på hospitalerne. Der er både tale om arbejdsopgaver, som vedrører transport og håndtering af emner mellem forskellige enheder på et hospital, og om flowet af indkøbte leverancer ind i og rundt på hospitalet.

- IHL-konceptet er sat i værk, fordi vi ønsker at understøtte hospitalernes arbejdsprocesser, så det kliniske personale ikke skal bruge tid på at lede efter ting og altid har, hvad de skal bruge inden for få skridt, siger Ole Klinkby, Sales Development Manager, Healthcare & Labs, NNE Pharmaplan, der er lead-partner på projektet.

Målet er at udvikle en prototype til et fuldautomatisk, integreret, transport-, lager- og logistiksystem, som på en enkel, pålidelig, intelligent og effektiv måde kan håndtere og lagerstyre diverse emner.

Projektet bygger videre på et nyt revolutionerende koncept til automatisering af logistikken på fremtidens hospitaler. Et koncept, der er anbefalet af De Danske Regioner, som ét af 11 pejlemærker udstukket for de kommende sygehusbyggerier. (se www.regioner.dk)

- Systemet baserer sig på kendt teknologi fra andre industrier, men skal tilpasses den kliniske virkelighed, så den understøtter personalets behov bedre end kendte teknologier som AGV og rørpost, idet systemet ud over at være et hurtigt transportsystem også er et automatisk lager, så intet står og roder på hospitalet men der er en rolig og professionel orden. Med vores system kan hospitalerne bedre opnå den krævede effektiviseringsgevinst og brutto-/nettofaktoren på de nye kvalitetsfondsprojekter, siger Ole Klinkby.

Det nye koncept spås at kunne reducere driftsomkostningerne på de danske hospitaler med 2,6 mia. kr. årligt. Projektpartnerne holdt kick off på projektet, 13. juni 2013 på Syddansk Universitet.

Læs også Banebrydende hospitalslogistik får historisk stor støtte, Teknik og Viden, 01.07.2013

Læs mere om projektet

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png