UCL mobido

Virksomheder produktudvikler med pædagogstuderende

Virksomheder og institutioner får god effekt af at udvikle ideer og projekter sammen med pædagogstuderende viser et nyt initiativ. Nu udvider to fynske pædagoguddannelser samarbejdet.

En it-virksomhed, en børnehave og en kiropraktor er blandt de virksomheder og institutioner, der har haft god gavn af at arbejde sammen med fynske pædagogstuderende det seneste år.

Det er erfaringen fra initiativet Projektdating, som pædagoguddannelserne i Odense og Svendborg står bag. Nu styrkes muligheden for at lave flere match, fortæller Hanne Kallesøe, udviklingskonsulent for Projektdating, University College Lillebælt (UCL), der er medlem af Welfare Tech.

- På pædagoguddannelsen arbejder vi meget med innovation. Både teoretisk og i praksis. Derfor kan vores studerende give virksomheder ny viden og god sparring, når de vil udvikle alt fra it-løsninger til legepladser. Det kan både gavne virksomhederne og et velfærdssamfund under pres, siger Hanne Kallesøe.

Pædagogstuderende åbner nye døre for Odense-firma

It-virksomheden Curaga, der også er medlem af Welfare Tech, er en af de virksomheder, der har fået udbytte af samarbejdet. Curaga står bag en app, der kan hjælpe borgere med fx ADHD og senhjerneskader til selv at klare dagligdagsting som madlavning og tøjvask.

To grupper pædagogstuderende har testet app’en på borgere. Curaga fremhæver, at samarbejdet har givet inspiration til videreudvikling af app’en. De studerendes tilbagemeldinger har også givet bedre grundlag for at vurdere virksomhedens løsning.

- Det er ofte ikke muligt for os at ”bryde ind” i dagligdagen hos vores slutbruger for at lave undersøgelser og målinger. Det har samarbejdet med pædagogstuderende åbnet op for, siger Jakob Klein Petersen, direktør for Curaga.

Samarbejdet giver kiropraktor ny, nyttig viden

Privatpraktiserende kiropraktik Charlotte Riber fra Svendborg har også fået hjælp af pædagogstuderende via Projektdating. De studerende kom med forslag til aktiviteter, der kan forebygge rygproblemer hos børnehavebørn.

- De studerende har afprøvet forskellige aktiviteter i børnehaver for at bevidstgøre børn om deres rygge. Det har givet adgang til en viden, jeg kan bruge til mine bøger om småbørns rygge, siger Charlotte Riber.

Samarbejdet er gratis for virksomheden

Samarbejdet mellem virksomhed og studerende forløber normalt over tre-fire måneder. Et projekt kan også opdeles i delprojekter over flere semestre.

Det er gratis for virksomheden at deltage, men projektudbyderen skal forvente at bruge ca. 10 timer på et projektforløb afhængig af det konkrete projekt.

- Tiden bruges til idéudvikling med studerende og undervisere. Undervejs skal der også ydes faglig sparring og videnudvikling, som skal kvalificere løsningsforslagene, siger Hanne Kallesøe.

Et samarbejde er ofte lærerigt for både institutioner, virksomheder og studerende. De studerende besidder et højt fagligt niveau. Uddannelsen til pædagog spænder bredt, både i faglig viden og i forhold til målgrupper fra børn til voksne. Det er derfor muligt at indgå i samarbejde om mange forskellige typer af projekter. Som samarbejdspartner får du:

  • mulighed for at teste og afprøve dit produkt i praksis
  • gennemarbejdede evalueringsrapporter, der fremhæver konkrete udfordringer og muligheder
  • adgang til specialiseret viden inden for det pædagogiske felt
  • friske input
  • nye øjne på udfordringer

Du kan også læse mere om projektdating på projektdating.ucl.dk

Kontaktoplysninger

For yderligere information om Projektdating, kontakt Hanne Kallesøe, udviklingskonsulent for Pædagoguddannelsen ved University College Lillebælt, T. +45 6318 4476, M. +45 2363 6819, hakk1@ucl.dk

Fakta om Projektdating

Formålet med Projektdating er bl.a. at føre pædagogstuderende sammen med private virksomheder, som har behov for at få løst store og små pædagogiske udfordringer.

De deltagende studerende kommer fra 2. til 7. semester.

Initiativet blev startet af University College Lillebælts pædagoguddannelser i Odense, Svendborg og Jelling i 2012. 16 kommunale institutioner og private virksomheder har samarbejdet med pædagogstuderende fra UCL via Projektdating.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png