• Forside >
  • Nyheder >
  • Automatisk blodprøve-sortering på Nordsjællands Hospital
Automatisk blodprøve-sortering på Nordsjællands Hospital

Automatisk blodprøve-sortering på Nordsjællands Hospital

OPI-projektet ”GIBOSORT” har udviklet et automatiseringsanlæg, som sorterer og distribuerer blod- og mikrobiologiske prøver til det rette laboratorium. Automatiseringen bidrager til øget patientsikkerhed, ved hurtig og sikker håndtering.

I de senere år er der kommet øget fokus på automatisering på de danske hospitaler, hvor der er et stort potentiale i forbindelse med det stigende antal rutinemæssige arbejdsopgaver. Automatisering af logistik, sortering og distribution giver ikke alene mulighed for hurtigere diagnosticering og behandling, det eliminerer også menneskelige fejl og optimerer arbejdsgange, så hospitalets ansatte får mulighed for at bruge mere tid på patientnære opgaver.

Automatiseringsprocesser tænkes derfor også ind i de nye ”supersygehuse”. Et af stederne er i ”servicebyen”, eller det fælles ankomststed, som der projekteres med flere steder, hvor alle varer og forsendelser samles. Dette sted ligger ikke nødvendigvis tæt på analyselaboratorierne, og der vil derfor være brug for logistiske løsninger, som automatiserer processen omkring udefrakommende diagnoseprøver.

GIBOSORT er et eksempel på denne type løsning. GIBOSORT kan sortere og distribuere blod- og mikrobiologiske prøver til det rette laboratorium, og bliver netop nu installeret på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød med henblik på at opbygge en testinstallation for yderligere test og videnindsamling.

- Vi er i forreste linje, også internationalt, når det drejer sig om innovative løsninger til håndtering og analyse af blodprøver i et moderne laboratorium. Den nye robotløsning reducerer muligheden for menneskelige fejl ved prøvehåndteringen, og det er med til at øge patientsikkerheden for brugerne af Nordsjællands Hospital, så vi ikke kun er et af verdens mest avancerede laboratorier – vi bliver også et af verdens mest patientsikre, siger Georg Söletormos, der er ledende overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Stor værdi i at integrere robotteknologi

Nordsjællands Hospital modtager dagligt store mængder diagnostiske prøver fra praktiserende læger for analyse eller videresendelse til andre hospitaler. GIBOSORT har til formål at udvide den eksisterende automatisering, ved at effektivisere håndteringen af blod- og mikrobiologiske prøver; specifikt at automatisere processen fra tømningen af transportkasser, sortering, distribution samt tilførsel til rette analyselinjer. GIBOSORT består af modulbaserede ekstrafunktioner, der fuldender automationsprocessen på hospitalerne.

- Som ledende bioanalytiker er det en stor tilfredsstillelse, at ledelsen på Nordsjællands Hospital har haft mod, fremsyn og ikke mindst nysgerrighed til omfavne robotteknologien med økonomiske bevillinger. Det giver os ikke bare muligheden for at afprøve teknologien her og nu. Det giver et teknologisk forspring, når vi i 2020 skal rykke ud på det nye supersygehus. De erfaringer, vi tilegner os, bliver en uvurderlig basis for udviklingen af vores laboratorium med den nyeste teknologi, siger Evy Ottesen, ledende bioanalytiker på Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital.

Et offentlig-privat-innovationsprojekt (OPI)

GIBOSORT er et OPI-projekt, hvor offentlige og private virksomheder har samarbejdet om at udvikle nye løsninger til forbedring og optimering af diagnoseprøvernes vej igennem systemet. Samarbejdet mellem Nordsjællands Hospital og GIBOSORT, har gjort det muligt at undersøge muligheder der er væsentlige nu, men også fremtidige løsninger der er relevante for supersygehuset, ”Nyt Hospital Nordsjælland”.

- I GIBOSORT har vi udviklet en unik totalløsning, der bygger på vores ekspertise inden for robotteknologien og tætte samarbejde med hospitalsvæsenet, siger Henrik Anker, adm. direktør for Gibotech A/S, der er projektholder for projektet.

- Denne løsning er skalerbar i forhold til hospitalets behov, og imødeser det stigende behov for prøve-håndtering. Vi skal tænke smartness ind i vore løsninger og sikre en hurtig og præcis håndtering af blodprøver med brug af færrest mulige menneskelige ressourcer, siger Henrik Anker.

GIBOSORT-projektet er støttet af Markedsmodningsfonden, der har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer.

Projektet gennemgår løbende test og bliver installeret på Nordsjællands Hospital, Hillerød for yderligere indsamling af viden. GIBOSORT forventes at stå endeligt færdig 30/4 2015.

For mere information

For yderligere information om GIBOSORT kontakt Henrik Anker, adm. direktør, Gibotech A/S, T. +45 6395 8262.

Gibotech er medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Henrik Anker

Adm. direktør

Gibotech A/S

T: +45 6595 8262

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png