20 syddanske væksthistorier

20 syddanske væksthistorier

Læs casesamling om effekten af vækstindsatsen i små og mellemstore virksomheder.

Region Syddanmark har udgivet en casesamling med 20 syddanske væksthistorier, hvor små og mellemstore virksomheder fra hele den syddanske region fortæller om, hvad de har fået ud af at deltage i vækstprojekter.

Fire historier er fundet inden for det sundheds- og velfærdsteknologiske felt. De tegner et billede af, hvordan virksomhederne har haft gavn af at deltage i de undersøgte vækstprojekter og viser, at der i Danmark er masser af virkelystne og iderige virksomhedsledere og medarbejdere, som bidrager til at skabe vækst i deres virksomheder. Alene i Syddanmark viser effektmålinger, at væksten i omsætningen inden for sundheds- og velfærdsinnovation samlet er steget med 3,7 mia. kr. i perioden 2010 – 2012.

Se casesamlingen 20 syddanske væksthistorier (pdf)

De fire historier om sundheds- og velfærdsinnovation er:

Gibotech A/S i Odense, der står bag en intelligent sorteringsrobot til blodprøver, som udover flere job og øget sikkerhed vil effektivisere behandlingen af patienter.

Teccluster i Egtved, der i samarbejde med Odense Universitetshospital, har udviklet en håndbar 3D-sårscanner, som vil kunne benyttes som telemedicinsk løsning og dermed spare samfundet for millioner af kroner årligt.

Robotool i Vejen og Frigortek Cooling Systems har i samarbejde med sygehuse i Vejle og Odense testet en automatisk biobank, som kan lette arbejdsgangene til gavn for personale, patienter og forskning. Og så producerer den i bonus grøn energi.

Team Online i Odense og Esbjerg Kommune har i samarbejde udviklet et nyt IT-styringsværktøj, som kan måle effekten af indsatsen på de sociale tilbud til brug for både medarbejdere og beslutningstagere. Værktøjet har ført til, at Team Online har øget salget i Danmark og internationalt.

De øvrige væksthistorier er fundet inden for kategorierne bæredygtig energi, oplevelseserhverv og ”tværgående og yderområder”.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png