2014 01 24 Åbning af Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Nyt Center for Innovativ Medicinsk Teknologi

Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet åbner et nyt forsknings- og innovationscenter for Innovativ Medicinsk Teknologi – også kaldet CIMT.

Med åbningen af CIMT formaliseres det eksisterende samarbejde mellem OUH Odense Universitetshospital (OUH) og Syddansk Universitet (SDU) og skaber basis for et udvidet samarbejde gennem en stærk fælles forskningsenhed med fokus på anvendelsen og udbredelsen af medicinsk teknologi. CIMT får desuden støtte fra Region Syddanmark til ansættelse af et antal professorer, der skal sikre forskning på højt niveau inden for innovationsområdet, ligesom nøglepersoner fra hele regionen sidder med i det nyoprettede Innovationsråd. CIMTs rolle bliver ydermere at bidrage til øget synlighed for forsknings- og innovationsindsatsen i Region Syddanmark både i Danmark og internationalt.

Åbningen markeres med et arrangement for indbudte gæster den 24. januar 2014 på Odense Universitetshospital.

Kontakt

Peder Jest

Lægefaglig direktør, MD

Odense Universitetshospital OUH

M: +45 4082 7341

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png