prebirth

Efterlysning: Telemedicin mod for tidlige fødsler

For tidligere fødsler lægger øget pres på sundhedsvæsenet og afføder stigende interesse for telemedicinske mHealth-løsninger. Welfare Tech og Patient@home satte fokus på emnet ved en preworkshop, den 21. maj 2014, i samarbejde med Odense Universitetshospital, OUH og Syddansk Universitet.

Hvert år fødes mere end 400.000 babyer i Europa og USA for tidligt, og tallet er i de seneste år vokset markant. Alene i Danmark er antallet af for tidlige fødsler vokset med 22 % inden for de seneste 10 år. En for tidlig fødsel kan medføre både fysiske og psykiske komplikationer hos barnet, som kan præge dem resten af livet. Det lægger derfor et ekstra pres på sundhedsvæsenet, hvorfor der er en stigende interesse og efterspørgsel efter monitorerings- og it-løsninger, som kan forebygge for tidlige fødsler.

Problemet blev sat under lup på en international konference, European Spontaneous Preterm Birth Congress, som blev afholdt den 22. til 24. maj 2014 i Svendborg.

Som optakt til konferencen holdt Welfare Tech og Patient@home i samarbejde med Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet en preworkshop, den 21. maj, hvor virksomheder og studerende fik mulighed for at møde nogle af verdens førende forskere og klinikere på området til præsentation og debat omkring de centrale problemstillinger for tidlige fødsler. Målet var at identificere de væsentligste behov og løsningsmuligheder, og efterfølgende samle disse i et behovs- og idekatalog over indsatsområder og mulige løsninger.

Et uudforsket marked

Preworkshoppen samlede 25 af verdens førende klinikere på området, som delte ud af deres viden og gav de fremmødte virksomheder sparring på mulige løsninger og indsatsområder inden for tre temaer: 

  • Intervention in obese pregnant women using smartphone technology 
  • Physical Indicators of Preterm Labour 
  • Detection of drugs before, during and after delivery

Se katalog over projekterne, der blev fremvist på konferencen

De 53 deltagere kunne også høre et oplæg af Joshua Vogel fra Worlds Health Organization (WHO) om, hvordan mobile løsninger har udviklet sig, og hvordan hospitalssektoren forsøger at følge med. Problemet ved for tidlige fødsler er ifølge Joshua Vogel, at ”vi ved, hvordan vi forebygger for tidligere fødsler”, men der er stadig et begrænset antal mobile (mHealth) løsninger til rådighed, som understøtter forebyggelsen.

Joshua Vogel fortalte, at der på verdensplan var næsten 15 mio. for tidligere fødsler alene i 2010. Det resulterede i omkring 1,1 mio. dødsfald hos børn i forbindelse med fødslen. Behovet for nye forebyggende løsninger er derfor stort, men varierer fra land til land og kultur til kultur.

Bjarke Lund Sørensen, der er læge og har projekter i Tanzania, havde også det høje antal dødsfald på talepapiret. Problemerne i Tanzania er langt større, og på et helt andet plan, end i Danmark. Her kan en simpel teknik, som at gnubbe en nyfødt baby på ryggen med et håndklæde, i mange tilfælde være det, der skal til, for at redde et barn, der er medtaget efter fødslen.

Når problemet er på et andet stadie, er det også andre løsninger, der er brug for, sagde Bjarke Lund Sørensen. Han underviser bl.a. sundhedspersonalet i basale teknikker til at sikre både mor og barn under og efter en fødsel, og arbejder med videoer i undervisningen, for at have fagligt kvalificeret personale tilstede ved en fødsel.

Telemedicin kan hjælpe i Danmark

I Danmark, hvor vi har højt uddannet personale, er behovet snarere telemedicinske løsninger i form af tablets og tilhørende applikationer, som kan være med til at understøtte de nybagte forældre. Denne type løsninger vil kunne gøre en reel forskel, og nedbringe antallet af for tidligere fødsler, i vores del af verden, lød budskabet fra Jane Clemensen, der er lektor fra Center for Innovativ Medicinsk Teknologi.

Hendes tro på telemedicin stammer fra et projekt, hvor løsningen er så langt, at den næsten er fuldt implementeret i Odense og Svendborg. Ifølge Jane Clemensen er årsagen til projektets store succes, at der har været en grundig brugerinddragelse, og klinikere nemmere får en positiv tilgang til nye løsninger, hvis de involveres løbende i udviklingsprocessen.

Økonomiske incitamenter

Selv om antallet af for tidlige fødsler fortsat er relativt lavt i Europa og USA, er tallet i de senere år vokset markant. Årsagerne er endnu ikke fastlagt, men de for tidlige fødsler forekommer oftest hos kvinder oppe i alderen, ved flerfoldsfødsler (fødsel af to eller flere børn), efter kunstig befrugtning og blandt førstegangsfødende.

Eksperterne peger på øget stress, livsstilsændringer og påvirkning af kemikalier som mulige årsager, mens svangerskabsforgiftning, for højt blodtryk, blødninger før fødslen, og defekt moderkage er blandt de mere kendte årsager. Også et stort tobaks- eller alkoholforbrug, fedme, fejlernæring, pladsmangel eller arvelige forhold kan være årsag til for tidlig fødsel.

På preworkshoppen blev det gjort klart, at der er tydelige økonomiske incitamenter til at forhindre for tidligere fødsler. Faktisk vil der være mange penge at spare for samfundet, hvis man blot kan forhindre en enkelt for tidlig fødsel. For en for tidlig fødsel kan være en svær start på livet og medføre både fysiske og psykiske komplikationer hos barnet, som kan præge dem resten af livet.

Mere information

Kontakt Katrine Schousbøll Leth, udviklingskonsulent i Welfare Tech, T. +45 2149 8719, ksle@welfaretech.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png