Biomedical design

Nye deltagere optages på BioMedical Design

INNO-X rekrutterer lige nu deltagere til BioMedical Design, hvor du får redskaber til at drive processen fra klinisk behov til markedsrelevant produkt.

BioMedical Design er et uddannelsesforløb, direkte inspireret af Stanford Universitetets Biodesign-uddannelse, som giver dig kompetencerne til at drive innovation fra behovsanalyse på en hospitalsafdeling til produkt med inddragelse af regulatoriske krav, sundhedsøkonomisk evaluering og forretningsforståelse til at guide udviklingsprocessen.

INNO-X rekrutterer lige nu deltagere til BioMedical Design-programmet. Særligt modtager INNO-X gerne ansøgere fra sundhedssektoren: læger, sygeplejersker, medicin-Ph.d.-studerende, med flere, men også ansøgere som arbejder med produktudvikling i private virksomheder, i innovationsarbejde i den offentlige sundhedssektor eller til start af egen virksomhed er velkomne.

I forløbet lærer deltagerne:

  • at arbejde i interdisciplinære teams
  • at skabe dokumentation for kliniske behov med brug af videnskabelige metoder
  • at udvikle innovative ideer med afsæt i Design-thinking metoder metodisk at undersøge, filtrere og udvælge først behov og senere løsninger
  • at anvende regulatoriske krav, sundhedsøkonomiske evalueringer samt kommercielle markedsforhold tidligt i sortering og udvælgelse af kliniske behov og løsninger
  • hvordan man skaber den evidens, der skal lægges til grund for implementering af løsninger i sundhedssektoren
  • nyeste metoder til at udvikle og teste en bæredygtigt forretningsmodel til de udviklede løsninger

De indlærte kompetencer kan bagefter bruges direkte i produktudvikling i private virksomheder, i innovationsarbejde i den offentlige sundhedssektor eller til start af egen virksomhed.

Lad dig inspirere af beskrivelsen af BioMedical Design programmet her og find mere information på hjemmesiden www.innox.au.dk.

Du er også velkommen til at kontakte INNO-X på sys@innox.dk eller på T. +45 2459 2667.

NB! Som Ph.d.-studerende kan du søge om forlængelse af dit studium for de timer du bruger på at følge BioMedical Design.

BioMedical Design-programmet gennemføres i samarbejde mellem INNO-X, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og MedTech Innovation Center (MTIC).

BioMedical Design-programmet gennemføres i samarbejde mellem INNO-X, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Region Midtjylland og MedTech Innovation Center (MTIC).

Aarhus Universitet og Region Midtjylland er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png