Velfærdsteknologi på dagsordenen i nyåbnet institut

Velfærdsteknologi på dagsordenen i nyåbnet institut

Den 3. marts 2014 åbnede et nyt Institut for Hverdagsteknologi i Odense, der fremover skal fokusere på velfærdsteknologiske løsninger af dagligdagsproblemer. På åbningsdagen udstillede 9 medlemmer fra Welfare Tech deres produkter - fra sundheds-apps og interaktive skærme fra Applikator til ståløftere fra Ergolet.

Dørene til et nyt Institut for Hverdagsteknologi i Odense blev stået op mandag den 3. marts 2014. Bag åbningen står Public Intelligences, som på åbningsdagen havde invitereret et bedt udsnit af interessenter inden for velfærdsteknologi. Både borgere, plejepersonale, indkøbere og leverandører var repræsenteret. Gæsterne fik smagsprøver på velfærdsteknologiske løsninger ved 21 stande, der fremviste alt fra elbiler over forflytningshjælpemidler til kognitive teknologier. Derudover var der også fint besøg fra byrådet af borgmester Anker Boye og ældre- og handicapforvaltningens rådmand, Per Berga Rasmussen. Begge var forbi med rosende ord.

9 af Welfare Techs medlemmer havde en stand ved åbningen. En af dem var virksomheden Applikator, der ser fremtidsperspektiver i det nye institut.

- Vi så åbningsdagen som en god mulighed for os i forhold til etableringen af nye kontakter og forbindelser inden for vores faglige område. Vi ser desuden et perspektiv i centret generelt og ønsker at spille en rolle i instituttets fremtid, siger projektansvarlig i Applikator, Christoffer Melson.

De øvrige medlemsvirksomheder, som udstillede, var: Astrid Leisner & Søn med intelligente bleer, Curaga med QR-løsning til personer med let demens, Dignio med telehealth og telecare løsninger, Elsi Technologies med et intelligent sensorgulv, e-mergency med trivselsskærm, Ergolet med en ståløfter, ICura med mobilt og interaktivt træningsredskab, Vendlet med et intelligent vendelagen og Welldana med wellness relaterede produkter.

Innovativt mødested

Institut for Hverdagsteknologi skal være et innovativt mødested, hvor kommuner og virksomheder kan mødes og knuse problemer i fællesskab. Det kan fx være et problem kommunen har, som bliver taget op og forsøgt løst med hjælp fra forskellige relevante virksomheder. Inden løsningen bliver realiseret, er der mulighed for at afprøve den i instituttets lokaler.

- Vi vil gerne kunne bygge en simulation op, hvis en virksomhed kommer med en ide til en løsning. Så kan vi lave bruger- og borgertest og undersøge, om det kan lade sig gøre inden det bliver fuldt ud implementeret, fortæller Maja Gro Lilsig, der er direktør og partner ved Institut for Hverdagsteknologi.

Odense Kommunes ældre- og handicapforvaltning har allerede gjort brug af den mulighed og testet en prototype til nye borgerforløb. Det betød, at omkring 80 medarbejdere og ledere fra kommunen flyttede adressen på deres kontor til Institut for Hverdagsteknologi, hvor de kunne afprøve forløbene inden de blev implementeret.

Åbner muligheder Applikator forventer at deltage i flere af instituttets fremtidige arrangementer, hvor de igen får mulighed for at have en stand. Det vil de, fordi det både et godt markedsføringsværktøj og godt til at udbygge netværk inden for deres faglige område.

- På åbningsdagen fik vi plejet vores relationer til allerede eksisterende kontakter samt etableret nogle nye. Desuden var vores stand en god mulighed for verbalt at få lanceret nye produkter og testet reaktioner. Alt sammen erfaringer vi bringer videre med os til vores næste stand ved det næste arrangement, fortæller Andreas Melson.

Det er ikke kun Applikator, der kan se muligheder i det nyåbnede institut. For andre medlemmer af Welfare Tech vil der også være potentiale i at deltage i arrangementer af Institut for Hverdagsteknologi.

- Det her er en spændende mulighed for Welfare Techs medlemmer til at udvikle sammen med en kommune. Vi har erfaring for, at det er væsentligt at få inddraget brugerne i løsningen, og det er der en god mulighed for her, siger Morten Bierbaum, der er vicedirektør i Welfare Tech.

For mere information

Læs mere om Institut for Hverdagsteknologi og se en video fra åbningsdagen på www.hverdagsteknologi.dk

eller kontakt direktør og partner i Institut for Hverdagsteknologi, Maja Gro Lilsig, T. +45 3070 8594, maja@publicintelligence.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png