piller (1)

EFTERLYSNING: Løsninger til bedre medicinhåndtering

Virksomheder med produkter, som gør medicinhåndteringen i eget hjem nemmere og mere sikker, efterlyses til et dialogmøde den 25. juni i Odense, hvor de kan præsentere deres løsnings potentiale for et kommunalt publikum.

Fejlmedicinering og forkert håndtering af medicin er en af de største udfordringer på ældreområdet, som hvert år koster både mange indlæggelser og i værste fald dødsfald. Mange kommuner har derfor sat et øget fokus på kvaliteten og processen omkring borgernes medicinhåndtering. Borgerne skal have den korrekte medicinering, til den rette tid - og gerne så de samtidig fastholder deres selvstændighed og dermed uafhængighed af kommunen.

Welfare Tech sætter sammen med Center for Velfærdsteknologi i Odense Kommune fokus på emnet ved et dialogmøde i Odense den 25. juni 2015. Her kan virksomheder komme i dialog med praktikere fra kommunerne. Målet er på den ene side at skabe en bevidsthed omkring de udfordringer, opgaver og processer, der er i kommunerne inden for medicinhåndtering, og på den anden side præsenterer teknologiske løsninger, som imødekommer behovene.

SOM VIRKSOMHED kan du præsentere din løsning

Virksomheder som har løsninger, der kan støtte borgere, som modtager hjælp i hjemmet, med at indtage og håndtere deres medicin selv, har mulighed for at præsenterer og demonstrerer deres produkter på dialogmødet. Har du eksempelvis løsninger, som giver påmindelser til medicinindtag, hjælp til at låse medicin ud, hjælp til håndtering af flydende medicin eller hjælpemidler til brug af inhalator, øjendryp eller andre løsninger, som sikrer, at den rette medicin, indtages af den rette person, på det rette tidspunkt, er dette et tilbud til dig.

  • Du indstiller dit produkt til præsentation på dialogmødet den 25. juni 2015 via dette link.
  • Du bedes kort beskrive din løsning, og hvordan den gør borgere i stand til selv at indtage deres medicin.
  • Tilmeldingsfristen er den 11. maj 2015.

De indsendte produktforslag vurderes af et bedømmelsesudvalg, med repræsentanter fra Odense Kommune, som endeligt udpeger, hvilke løsninger, der skal præsenteres på dialogmødet. De udvalgte virksomheder får direkte besked ultimo maj 2015.

SOM KOMMUNE får du indsigt og dialog med virksomheder

Arbejder du i en kommune, og har du berøring med medicinhåndtering, giver dialogmødet dig mulighed for at møde virksomheder, som demonstrerer løsninger, der støtter borgere i eget hjem med at indtage deres medicin selv.

  • Tilmeldingsfrist for medarbejdere, ledere, indkøbere og andre med interessere er den 22. juni 2015
  • Du tilmelder dig via dette link
  • Tilmeldingen er åben for alle kommunale ledere og medarbejdere

Yderligere information

Krista Ebsen Blaabjerg, Welfare Tech, krivb@welfaretech.dk, T. +45 3133 7892

Stinne Skydt, Odense Kommune, Center for Velfærdsteknologi, stipi@odense.dk, T. +45 2928 1184

Dialogmødet er del af en række arrangementer, som Welfare Tech og Center for Velfærdsteknologi i Odense Kommune afholder i 2015 under overskriften ’Velfærdsteknologi i praksis’.

Du kan læse mere om arrangementerne her

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png