Humanoid robot skal gå i skole i Svendborg

Humanoid robot skal gå i skole i Svendborg

Svendborg Kommune er blandt landets første til at inddrage sociale robotter i undervisningen. I samarbejde med Blue Ocean Robotics skal humanoid-robotten Zeno i et demonstrationsprojekt være med til at undervise elever, der er socialt og følelsesmæssigt sårbare på Byhaveskolen i Svendborg.

Menneskelignende sociale robotter, de såkaldte humanoid-robotter, virker stadig for mange som et fjernt fremtidsscenarie. Alligevel er vi måske slet ikke så langt fra, at de kommer til at indgå som en naturlig del af vores hverdag. I Japan er der allerede flere eksempler på humanoid-robotter, som interagerer med mennesker i det offentlige rum, i supermarkeder, på sygehuse og i skoler. Denne udvikling er også ved at finde vej til Danmark. Senest i Svendborg, hvor humanoid-robotten Zeno i august 2015 flytter ind på Byhaveskolen, hvor den skal være med til at undervise elever i sociale og fagfaglige kompetencer.

Svendborg Kommune er en af landets første kommuner, som inddrager sociale robotter i undervisningen. Målet er at skabe nye læringsmiljøer for eleverne gennem bl.a. robotteknologi. Zeno-robotten er en menneskelignende robot med ansigtsmimik. Den kan tale 26 sprog og programmeres til at sige og undervise i det, som giver bedst mening for eleverne og det professionelle personale.

- Med Zeno i undervisningen, arbejder vi med læring på en ny og innovativ måde. Eleverne motiveres af teknologien, som de kan relatere til mange af de øvrige teknologier, de i forvejen benytter sig af i dagligdagen. På Byhaveskolen vil vi i første færd bruge Zeno til at indgå i systematiserede læringsmiljøer, der har til formål især at udvikle den sociale og følelsesmæssige side ved elever med autisme samt elever, der generelt er i sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder, siger skoleleder Lars Hørmann Kolmos på Byhaveskolen.

Med sin unikke ansigtsmimik kan Zeno gengive menneskelig mimik og gennem læringssessioner medvirke til at fremme helt grundlæggende udtryk og følelser.

- Vi forventer rigtig meget af Zeno, og glæder os til at være nyskabende i arbejdet med udvikling af viden om vores elevers læring – det er vi helt sikre på, at Zeno kan medvirke til, siger Lars Hørmann Kolmos.

Samarbejde med Blue Ocean Robotics

Det er virksomheden Blue Ocean Robotics, der har været med til at få Zeno-robotten til Byhaveskolen. I første omgang skal den indgå i et demonstrationsprojekt, hvor personalet skal indføres til robotløsningens muligheder og lære at anvende robotten i undervisningen.

Byhaveskolen og Blue Ocean Robotics vil sammen definerer et implementerings- og udviklingsområde for robotløsningen og evaluere demonstrationsprojektet i forhold til en udvalgt målgruppe (elevgruppe).

Bl.a. vil de udvikle tilpassede træningsforløb og en pædagogisk ramme målrettet de valgte elever.

- Robotten kan fx hjælpe elever, som har udfordringer i forhold til deres sociale kompetencer; og som har svært ved at forstå og agere i social interaktion. Zeno kan træne eleverne ud fra sociale historier og via samtale nå ind til intentionerne bag adfærden. Den kan også hjælpe elever, som er udfordret i forhold til deres opmærksomhedsevne, når de skal modtage beskeder og impulsstyre, siger projektleder Rikke Risager fra Blue Ocean Robotics.

På baggrund af de resultater, der opnås undervejs i demonstrationsprojektet, vil Blue Ocean Robotics og medarbejderne på Byhaveskolen afklare, om robotten efterfølgende kan indgå som et permanent tilbud på skolen.

Demonstrationsprojektet vil i løbet af de kommende 16 uger bliver valideret ud fra syv udviklingsfaktorer:

  1. Brugererfaring: Direkte feedback på, hvordan brugerne opfatter robotsystemet i forhold til “livskvalitets forhold”
  2. Organisation: Identificer hvordan arbejdsprocesser må sættes op i forhold til at kunne arbejde mest optimalt med robotsystemet
  3. Kompetencer: Identificer personalets behov for færdigheder og træning
  4. Infrastruktur: Identificer om bygningers it- og/eller grundstruktur skal modificeres
  5. Træning, support, service: Opstil relevante træning for personalet og den nødvendige service og support for en succesfuld anvendelse
  6. Business case: Opstil parametre og identificer data for den økonomi, der opstår ved indførelsen af robotsystemet
  7. Hardware- og softwaretilpasninger: Identificer hvad der evt. skal justeres ift. hardware og software for at det kan virke optimalt

Blue Ocean Robotics er projektleder på demonstrationsprojektet og stiller både læringskonsulenter og robotingeniører til rådighed i projektet.

Invitation til pressen

Som startskud til projektet præsenteres robotten for pressen, som også får mulighed for at møde det pædagogiske personale, som skal arbejde med den. Præsentationen foregår onsdag den 19. august 2015, kl. 15:00, på Byhaveskolen, Ørbækvej 47 i Svendborg.

For yderligere information

Vil du vide mere om Zeno-robotten og demonstrationsprojektet kan du kontakte projektleder Rikke Voldsgaard Risager, T.+45 7199 5601, rvr@blue-ocean-robotics.com

Læs mere om Blue Ocean Robotics 

Blue Ocean Robotics og Svendborg Kommune er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png