Konsulentkonsortier er et værdifulde markedsredskab

Konsulentkonsortier er et værdifuldt markedsredskab

Welfare Tech-medlemmer har samarbejdet om dannelsen af et konsulentkonsortium, der skal bringe den finske virksomhed Evondos ind på det danske marked. Konsulenternes forskellige kompetencer skaber salg, synergi og en styrket arbejdsproces.

Den finske virksomhed Evondos står bag udviklingen af en automatisk medicindispenser, der hjælper borgere med at administrere deres medicin. Medicindispenseren pakkes af hjemmesygeplejersken med små dosisposer fra apoteket, som indeholder borgerens daglige medicin. Borgeren behøver kun trykke på en knap, for at få adgang til den aktuelle medicinpose og kan via tale få påmindelser og instruktioner, når det er tid til at tage medicinen. Evondos’ medicindispenser er hermed en stor hjælp for blandt andre multimedicinerede og ældre, som kan have svært ved at huske at tage deres medicin.

Glemmer en borger at tage sin medicin, falder posen med medicin ned i et lille aflåst rum i maskinen. Samtidig sendes der en advarsel til enten sundhedspersonalet eller en pårørende. Det sparer ressourcer, fordi sundhedsvæsnet ikke behøver sende en hjemmehjælper eller sygeplejerske ud så ofte, for at finde ud af om en borger har taget sin medicin.

Evondos’ medicindispenser er blevet godt modtaget på både det finske, svenske og norske marked, og virksomheden vil nu udbrede produktet i Danmark. Evondos tog derfor kontakt til Welfare Tech og konsulentorganisationen Finpro, som sammen har kontaktet konsulenter, der kan hjælpe Evondos med at få medicindispenseren ind på det danske marked. På den baggrund har Anne Mette Bang fra Adding Edge og Marie-Louise Andreassen fra mlaConsulting dannet et konsulentkonsortium sammen med Lars Kuhlmann fra KuCon, som skal bringe Evondos ind på det danske marked.

Både Finpro, Adding Edge og mlaConsulting er medlem af Welfare Tech.

Forskellige kompetencer styrker samarbejdet

De tre konsulenter er specialiseret indenfor forskellige felter og har brugt hver deres kompetencer, i en periode på tre uger, for at undersøge Evondos’ muligheder i Danmark.

- Fra at en virksomhed ser, at der er muligheder i et bestemt marked, og til de egentlig er integreret i markedet, er der brug for et godt ”lead”, salg, produkt, eller projekt. Det er svært at sidde i Finland og prøve at komme ind på det danske marked. Derfor er det fordelagtigt at have konsulenter i Danmark, siger Anne Mette Bang, der er stifter af konsulentvirksomheden Adding Edge.

Anne Mette Bang har med en baggrund i både den offentlige sektor og det private erhvervsliv erhvervet sig stor viden om salg og markedsforståelse. Marie-Louise Andreassen fra mlaConsulting kan med en politisk baggrund bidrage med viden indenfor politik og forvaltning, mens Lars Kuhlmann fra KuCon i længere tid har arbejde med offentlige udbud.

- Vi formår at komplimentere hinanden i stedet for at substituere hinanden, og det kommer der synergi ud af. Samarbejdet, vi har haft med folk med forskellige kompetencer, har givet dynamik og fremdrift i projektet, som ellers ville have været svært at nå, på den tid vi havde, siger Lars Kuhlmann, der er partner i KuCon.

Konsulentkonsortier giver adgang til internationale markeder

Konsulentkonsortiet har allerede haft succes med deres samarbejde og bl.a. testet, hvordan Evondos kommer ind på markedet.

- Hvis man evner at lytte til hinanden, så får man et stærkt team, når man kommer med forskellige baggrund. Vi har mulighed for at levere et mere kvalificeret output, når vi kommer med forskellig baggrund, siger Marie-Louise Andreassen, direktør ved mlaConsulting.

Konsulentkonsortier, som det Adding Edge, mlaConsulting og KuCon har dannet, behøver ikke kun være en fordel for udenlandske virksomheder, der vil ind på det danske marked. De kan også være en stor fordel for danske virksomheder, der gerne vi ud på udenlandske markeder. Flere konsulenter har stor erfaring og et godt netværk i udenlandske virksomheder, som kan være med til at øge chancen for at komme ind på et marked i udlandet.

- Danske virksomheder kan også drage nytte af konsulentkonsortier. De tror ofte, at de kender kommandovejene, men har ofte ikke fået set hele billedet. Af den årsag kan specialrådgivere være en god idé. Vi kan også understøtte virksomheder i at komme ind på det udenlandske marked, hvor de kan søge nye idéer og produkter, siger Anne Mette Bang.

For yderligere information

Ønsker du at vide mere om konsulentkonsortiet eller Evondos’ medicindispenser, kan du kontakte stifter af Adding Edge, Anne Mette Bang, am@addingedge.dk, T. +45 2320 8683, eller seniorkonsulent Simon Brødsgaard Lassen, Welfare Tech, sibl@welfaretech.dk, T. +45 2149 6660.

Du kan læse mere om Evondos’ medicindispenseren på www.evondos.com 

Evondos, Finpro, mlaConsulting og Adding Edge er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png