Månedens profil GDV Technology

Månedens profil: GDV Technology

Hver måned sætter Welfare Tech fokus på et medlem, deres løsninger, arbejdsfokus og grunden til at de er medlem. I januar har vi interviewet GDV Technology, som har udviklet en overseng til forebyggelse af tryksår.

GDV Technology blev stiftet i august 2014. Virksomheden har udviklet en overseng, der er en mekanisk konstruktion med en bund delt på længdeaksen, som er koblet til et elevationssystem, så siderne kan vinkles fra 0 til 85 grader. Når sengen vinkles flyttes borgeren rundt og forebygger på den måde tryksår. Oversengen takler dermed to store udfordringer inden for patientpleje: Forflytning og trykaflastning. Oversengen er udviklet, så den kan monteres på en almindelig plejeseng, som bruges på hospitaler og plejehjem.

Forebyggelse af tryksår er ikke kun positivt nyt for patienterne, der undgår smertefulde sårdannelser med risiko for blodforgiftning, amputation, længere indlæggelsestid, større svækkelse og en vanskelig rehabilitering. Det betyder også, at sundhedsvæsnet kan spare ressourcer. Omtrent 10 procent af alle hospitalsindlagte patienter og over 20 procent af borgerne på pleje- og ældrehjem har i dag tryksår. De danske regioner estimerer, at hvert tryksår koster ca. 250.000 kr.

GDV Technologys overseng er med til at give borgerne mulighed for at vedligeholde egen funktionsevne og forebygge sygdomsforværring. Sengen skifter automatisk stilling i løbet af natten, og det betyder, at borgeren kan sove roligt hele natten uden at blive vækket af sundhedspersonalet, der skal ind for at flytte borgeren. Sundhedspersonalet sparer derved også ressourcer. De får færre belastende arbejdsstillinger, fordi oversengen selv foretager stillingsskifte, og der frigives mere tid hos personalet, som kan bruges til at nå omkring flere patienter end før.

GDV Technology har været medlem af Welfare Tech siden maj 2015. Vi har talt med Jens Kristian Goth, der er partner i GDV Technology, og spurgt ind til deres løsning, deres spidskompetencer, plads i klyngen og syn på markedet.

Hvorfor er GDV Technology medlem af Welfare Tech?

- Vi blev anbefalet af vores investor, Syddansk Teknologisk Innovation SDTI, at blive medlem, fordi Welfare Tech samler både kommuner og virksomheder, der beskæftiger sig med velfærdsteknologi. Det giver os mulighed for at komme i dialog med begge parter.

- Vi er medlem for at få fordelene af Welfare Techs netværk og sparring med Welfare Tech og de andre medlemmer herunder både virksomheder og kommuner. I Welfare Tech er der også mulighed for at deltage i spændende events og få vist vores produkter. Det er enormt vigtigt for os som nystartet virksomhed.

Hvad får GDV Technology ud af at være medlem?

- Vi har fået åbnet op for nogle samarbejdsmuligheder, der ikke ville have været mulige uden Welfare Techs hjælp og netværk. Derudover blev vi henvist til at deltage i bl.a. WHINN MATCHMAKING under WHINN-ugen, og det var også rigtig givende.

Læs mere om WHINN MATCHMAKING 

- Vi var meget passive de to første måneder af vores medlemskab, men da vi ringede til Welfare Tech fik vi med det samme den rådgivning, vi havde brug for. Som nystartet er det svært at finde ud af, hvordan man bedst bruger Welfare Tech, og det fik vi en masse gode inputs til.

Hvad kan GDV Technology bidrage med til de andre medlemmer i klyngen?

- Vi har gjort os en masse erfaringer som nystartet virksomhed og opnået viden, som vi kan dele i den forbindelse. Vi har også en stor viden inden for forebyggelse af tryksår og hospitalssenge. Derudover er vi interesserede i at stille op til samarbejde med nogle nye virksomheder og kommuner.

Hvad arbejder I med for tiden?

- Siden august 2014 har vi været i gang med at optimere den eksisterende plejeseng. I den forbindelse har vi bl.a. haft nogle testforløb i Gladsaxe Egegården. Med den nye plejeseng vil vi gerne være med til at forbedre arbejdsmiljøet samt effektivisere og optimere den service og pleje hos det stigende antal ældre, som hele samfundet har høje forventninger til, at vi passer godt på.

- Sundhedsområdet beslaglægger en betydelig mængde ressourcer, og sundhedsvæsnet bliver mere og mere presset på grund af teknologiske udfordringer og flere ældre. Derfor prøver vi at videreudvikle plejesengen.

Hvad er i jeres øjne den største tendens på markedet lige nu?

- I regionerne har man fundet ud af at tryksår koster ca. 250.000 kr. per patient. Sundhedsvæsnet bruger rigtig mange ressourcer, når personalet skal ind og vende hver patient, for at de undgår tryksår. Vi er derfor nødt til at blive skarpere på det område, og hvis der er velfærdsteknologi, som kan varetage nogle af disse opgaver, så er det med at udnytte det.

- Vi synes at interessen for velfærdsteknologi er til stede hos kommuner og plejecentre, og interessen for at skabe et bedre arbejdsmiljø for de ansatte og borgerne. Og her ser man især at, ”velfærdsteknologi er en nødvendighed og ikke et luksustiltag” som Christian Graversen, Welfare Techs direktør, har udtalt. Derfor prøver vi at gå i dialog med de forskellige kommuner og plejecentre, for at høre hvad proceduren er, og om de har et behov, som vi kan være med til at løse for dem.

For yderligere information

Ønsker du at vide mere om GDV Technology, kan du kontakte partner i GDV Technology Jens Kristian Goth, jkg@gdvtech.com, T. +45 2097 8115.

Du kan også læse mere om GDV Technology på hjemmesiden www.gdvtech.com 

GDV Technology er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png