Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed

Mobil sundhedsteknologi til kvinder med knogleskørhed

Mobile Fitness, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital OUH skal i et nyt projekt under Patient@home være med til at designe, udvikle og teste en mobil sundhedsteknologi til kvinder, der får konstateret knogleskørhed også kaldet osteoporose. Løsningen skal hjælpe med at fremme patienternes inddragelse, egenomsorg og handlekraft i forhold til sygdomsforløbet.

Knogleskørhed eller osteoporose er en af de otte kroniske folkesygdomme i Danmark. Flere end 550.000 danskere vurderes at have sygdommen, som er karakteriseret ved en forringelse af knoglemassen i en sådan grad, at knoglernes brudstyrke er nedsat med deraf følgende risiko for brud.

Stadig flere får konstateret knogleskørhed, og sundhedsvæsenet har fokus på at opspore sygdommen og forebygge brud så tidligt som muligt. Diagnosen stilles ved en såkaldt DXA-scanning, som måler knoglernes mineralindhold og tæthed. Specielt kvinder, efter overgangsalderen, oplever at få konstateret knogleskørhed, inden den giver symptomer i form af brud. Det efterlader kvinderne i en gråzone mellem syg og rask og kalder på et sundhedsfagligt tilbud, som kan støtte dem i at håndtere udredningsprocessen, tage beslutninger om behandlingstiltag og holde styr på tiden mellem scanningerne.

Mobil sundhedsteknologi har allerede vist sig at være et effektivt redskab til at understøtte kommunikation og samarbejde mellem borgere, patienter og sundhedsprofessionelle. På nuværende tidspunkt findes der dog ikke et sådant tilbud til kvinder med knogleskørhed. Det vil Mobile Fitness, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital OUH i regi af Patient@home nu råde bod på.

Inddragelse, egenomsorg og handlekraft

I samarbejde med en bred partnerkreds, som også tæller Osteoporoseforeningen, Welfare Tech, Syddansk Sundhedsinnovation, University College Syddanmark og patienter, praktiserende læger, sundhedsfagligt personale samt eksperter fra Osteoporoseklinikken på OUH, skal Mobile Fitness, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet designe, udvikle og teste et mobilt sundhedsteknologisk tilbud til kvinder i alderen 50-65 år, der får konstateret knogleskørhed (osteoporose).

Partnerne vil undervejs undersøge, hvorvidt mobil sundhedsteknologi kan udgøre et reelt tilbud til kvinder, der får konstateret knogleskørhed.

- Vi vil sætte fokus er på at fremme kvindernes følelse af inddragelse i udredningsprocessen, således at kvinderne føler sig klædt på til at kunne træffe beslutninger om medicinsk behandling og blive i stand til at udvise egenomsorg og handlekraft i tiden efter, hvor kvinderne anbefales supplerende indtag af kalk og D-vitamin samt at leve knoglevenligt. Dette oplever mange at være en jungle at finde rundt i, siger projektleder Pernille Ravn Jakobsen, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet.

Da der ikke er noget entydigt svar i forhold til, hvordan den enkelte kvinde skal håndtere diagnosen, så er det projektets vision at designe og udvikle et mobilt sundhedsteknologisk tilbud, som kan støtte den enkelte kvinde i at håndtere sin diagnose og træffe beslutninger i samråd med det sundhedsprofessionelle personale.

Brugerdreven udvikling

Projektet er inddelt i tre faser. Den første fase afdækker kvindernes behov. Dels gennem kvalitative interviews, observationer og litteraturstudier af emnet. Dels gennem interviewes med praktiserende læger, eksperter og sundhedsprofessionelle, der arbejder med målgruppen, og Osteoporoseforeningen. De identificerede behov danner baggrund for projektets anden fase, hvor der designes og udvikles forskellige løsninger, som kan imødekomme de identificerede behov. I tredje fase testes den udviklede teknologi i en pilotfase. Til sidst justeres den udviklede teknologi på baggrund af resultaterne fra pilotfasen, inden den endelige mobile sundhedsteknologi gøres klar til at blive implementeret i ”Mit Forløb” på Odense Universitetshospital OUH.

- Projektet støtter op om udviklingen inden for sundhedsvæsenet, hvor ”de raske syge” i højere grad skal klare sig selv, og ikke i samme grad skal møde op i lægens konsultation eller på sygehuset, siger projektleder Pernille Ravn Jakobsen.

Fremtidsvisionen er at benytte mobil sundhedsteknologi til at fremme patienternes egenomsorg og derved aflaste sundhedsvæsenet. I dette projekt undersøger projektpartnerne, om dette er muligt inden for osteoporoseområdet. Partnerne forventer, at den kommende teknologi vil kunne anvendes til at give kvinderne hurtig svar på scanninger og videregive vigtig information i forhold til de forskellige behandlingsmuligheder, så kvinden klædes på til at møde lægen og blive inddraget i beslutningerne om den efterfølgende behandling.

Deltagere i projektet

Følgende partnere deltager i projektet:

  • Mobile Fitness, Benjamin Suhr
  • Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk afdeling M, Pernille Hermann
  • Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Jane Clemensen
  • Syddansk Sundhedsinnovation, Marianne Quorp Kjærgaard
  • Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Uffe Kock Wiil
  • Syddansk Universitet, IST – Forskningsenheden for Almen Praksis, Jens Søndergaard
  • University College Syddanmark, Videncenter for Sundhedsfremme, Finn Mogensen
  • Osteoporoseforeningen, Regina Boye
  • Welfare Tech, Søren Møller Parmar-Sielemann

Projektet igangsættes 1. marts 2015 og forventes afsluttet 1. marts 2018.

For yderligere information

Ønsker du yderligere informationer om projektet kontakt projektleder Pernille Ravn Jakobsen, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet, T. +45 2077 5905, prjakobsen@health.sdu.dk

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png