Psykiatriens hverdagstestere tester din løsning

Psykiatriens hverdagstestere tester din løsning

Med det landsdækkende testpanel, Psykiatriens hverdagstestere, får private virksomheder nu en chance for at teste nye koncepter og produktideer sammen med specifikke målgrupper af sindslidende og deres pårørende.

Ufiltreret feedback fra slutbrugeren kan gøre vejen til markedet kortere. Psykiatriens hverdagstestere er et testpanel bestående af nuværende og tidligere psykiatriske patienter samt pårørende, som stiller deres erfaringer og viden til rådighed og giver feedback til udviklere af nye løsninger til psykiatrien.

Afhængigt af din virksomheds behov og ønsker, kan testpanelet indgå i forskellige testformer. Testpanelet kan fx afprøve apps, besvare spørgeskemaer, kvalificere produktidéer, uddybe behov eller deltage direkte i co-creation sessioner. Der kan både arrangeres virtuelle og fysiske testforløb, men testpanelet fungerer alene efter en frivillig indsats fra brugerne. Det giver hverdagstesterne mulighed for at teste løsninger i egen hverdag – når de har tid og mulighed for det, og din virksomhed får derved direkte borgernær feedback på jeres løsning(er).

- Testpanelets feedback giver virksomheden mulighed for løbende at kvalificere sin udviklingsproces og opnå værdifuld indsigt i målgruppers behov og ønsker, siger projektchef Dorte Dalkjær fra CoLab Recovery & Rehab, der står bag Psykiatriens hverdagstestere.

CoLab Recovery & Rehab varetager kontakten til testpanelet og tilbyder rådgivning om testform og opfølgning på tests og aktiviteter. CoLab tilbyder også databehandling af testpanelets input samt afholdelse workshops med panelets deltagere.

Forankret i Region Syddanmark

CoLab Recovery & Rehab er forankret i psykiatrien i Region Syddanmark. Organisationen samler kræfter på tværs af sektorer med henblik på at understøtte udviklingen og implementeringen af teknologiske løsninger, som kan styrker recovery hos borgere med psykiske lidelser eller handicaps. CoLab sikrer således en fælles indgang for virksomheder, der ønsker at samarbejde med det offentlige om udvikling af nye borgernære løsninger.

CoLab Recovery & Rehab er del af CoLab Denmark, som er en samarbejdsmodel, der binder de offentlige sektorer sammen med private virksomheder.

Se video om CoLab Denmark

For yderligere information

For yderligere information og dialog om mulighed for at få testet en løsning i CoLab Recovery & Rehab kontakt projektchef Dorte Dalkjær, M. dorte.dalkjaer@rsyd.dk, T. +45 2466 9591.

Welfare Tech er partner i CoLab Denmark, herunder CoLab Recovery & Rehab.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png