Hospitalspatienter får det bedre med selvvalgt kunst

Hospitalspatienter får det bedre med selvvalgt kunst

Et toårigt forskningsprojekt har sat fokus på billedkunstens rolle på patientstuen. Undersøgelsen viser, at hospitalspatienter, der er med til at vælge billedudsmykningen på deres patientstue, oplever markant øget psykisk overskud og større tilfredshed med hospitalsopholdet. Patienterne vælger overvejende fotografiske naturmotiver, som giver gode minder og en følelse af ro og balance. Forskningsprojektets resultater er interessante i forhold til de nye sygehuse landet over og det øgede fokus på brugerinddragelse.

Sonovision ApS i Odense arbejder med helende arkitektur i sygehusverdenen. Firmaets fokuserer især på udvælgelse af kunst, som har en positiv indvirkning på hospitalspatienters velvære. Da der ikke er tradition for, at hospitalspatienter har indflydelse på valget af kunst, stillede Sonovision spørgsmålet: Hvad vil der mon ske, hvis patienterne får lov til selv at vælge billedkunsten ved deres sygeseng?

Det spørgsmål præsenterede Sonovision på et møde med afdeling M på Odense Universitetshospital i begyndelsen af 2011. Mødet førte til et nu afsluttet toårigt forskningsprojekt, hvor 130 patienter fik lov til at udvælge billedkunst fra et katalog med 25 forskellige billeder. Billederne repræsenterede et udvalg af naturfotografier, figurativ og nonfigurativ billedkunst.

Læs også om forskningsprojekt vedrørende hospitalspatienters valg af kunst

Fotografiske motiver med naturindhold i høj kurs

De valgte billeder viste sig at have meget stor betydning for patienternes velbefindende under indlæggelsen. Patienterne begrundede ofte deres valg med, at billedet ledte tankerne hen mod gode minder, ro og balance. Særligt fotografiske motiver med genkendelig natur blev valgt. Naturen blev nemlig i særlig grad forbundet med hjemlighed og tryghed, og var med til at give patienterne et frirum fra sygdom og indlæggelse. Naturen var således med til at give lindring i forhold følelser som stress, utryghed, bekymring, angst og smerte.

Eget valg af kunst giver større psykisk overskud

Undersøgelsen viste, at netop det, at patienterne fik indflydelse på kunsten, havde en markant positiv indflydelse patienternes velvære. En typisk patientudtalelse var, at det personligt valgte billede gav mulighed for at præge den fremmede hospitalsverden med noget positivt. Det gav en tryghedsfornemmelse i det ukendte, en god følelse af egenkontrol.

Deltagerne opfattede desuden muligheden for valg af billedkunst som en form for omsorg fra personalets side, hvilket bidrog til en større tilfredshed med hospitalsopholdet.

Øget brugerinddragelse i fremtidens hospitalsindretning

Forskningsprojektets resultater er interessante set i lyset af, at der i disse år nybygges og moderniseres en række sygehuse landet over. Her vil kunstudvalgene kunne medvirke til at, patienterne får mulighed for valg af egen kunst. Samtidigt vil man kunne imødekomme ønsket om i højere grad at få naturen ind i hospitalsmiljøet.

Det at give patienternes mulighed for selv at vælge kunst vil passe fint sammen med bestræbelserne hen imod øget brugerinddragelse i hospitalssektoren, så patienterne i højere grad bliver konstruktive og aktive aktører i egen behandling.

Læs også Forskning i stressreducerende kunst

Fakta om projektet

  • Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Endokrinologisk afdeling M på Odense Universitetshospital OUH og Sonovision ApS samt Tidens Rammer, der har stået for udvælgelse og levering af de indrammede billeder.
  • Undersøgelsen er udført af Karen Frandsen, Tanja Juhl Jensen og Anne Holm Nyland på Endokrinologisk afdeling M på Odense Universitetshospital.
  • Formålet var at undersøge, om selvvalgt billedkunst på patientstuerne påvirker indlagte patienter i en dansk, somatisk sygehusafdeling, således at de oplever øget velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen.
  • Undersøgelsen blevet støttet med 100.000 kr. fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond.

Læs mere om projektet

For yderligere information

Kontakt Karsten Andersen, Sonovision ApS, T. +45 7025 5552, karsten@sonovision.dk.

Læs mere om Sonovisions arbejde med positive distraktioner i form af lindrende kunst, stressfrit lydmiljø og behagelig lyssætning på www.sonovision.dk.

Sonovision er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png