Styrk det tværsektorielle samarbejde

Styrk det tværsektorielle samarbejde

Velfærd ikke noget samfundet leverer alene, men noget vi skaber sammen, lød budskabet på Velfærdens Innovationsdag 2015. Vi skal derfor styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, dele viden og samle erfaringer, og alle tage ansvar for velfærdsopgaverne.

1.200 velfærdsledere og udviklingsansvarlige fra hele Norden var samlet i Øksnehallen i København til Velfærdens Innovationsdag den 22. januar 2015. Det var sjette år i træk, at Mandag Morgen afholdt dagen og inviterede til åben dialog og debat om fremtidens velfærd. Welfare Tech var medarrangør og vært for to temasessioner samt en fælles udstillerstand, hvor 12 medlemmer præsenteret bud på løsninger, som fremmer velfærd - i samfundet og hos den enkelte borger.

Dagens overordnede tema var, at velfærd ikke længere opfattes som noget samfundet leverer alene, men snarere noget vi sammen skaber i fællesskab. Dagen i gennem lød opfordringerne fra eksperter og velfærdsinnovatører i de forskellige debatter og temasessioner, at vi skal styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, dele viden og samle erfaringer, og alle tage ansvar for velfærdsopgaverne; både i vores professionelle og private liv.

Det var også budskabet fra paneldeltagerne i den indledende plenumdebat mellem fødevareminister Dan Jørgensen (S), adm. direktør Eva Berneke fra KMD og forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College.

Hvor velfærdsområdet tidligere har været præget af ildsjæle og mange pilotprojekter, går tendensen nu fra projekter i udvikling til projekter i drift, hvor man skal ramme alle og inddrage alle arbejdsprocesser. Det er en stor ledelsesopgave og vigtigt at søge dialog med brugerne og personalet, som arbejder med tingene i dagligdagen, lød det fra Eva Berneke.

Samle viden i fællesskab

Processen kunne gøres nemmere med en fælles databank, hvor alle i fællesskab samler de gode eksempler og data på løsninger, som skaber bedre og billiger løsninger, og kobler dem sammen på tværs af forvaltninger og sektorer.

Ideen blev modtaget positivt af fødevareminister Dan Jørgensen; og ligger i tråd med en ny national, online videnbank, som skal samle og formidle gode løsninger på ældremadområdet. Den nye videnbank blev netop lanceret på dagen, og præsenteret af Dan Jørgensen og ligestillings-, integrations- og socialminister Manu Sareen (R) på vegne af Fødevareministeriet og Ligestillings, integrations- og socialministeriet.

- Den online-idebank, som vi laver nu, kan være nok mange gange. Den er ikke et redskab, som bygger på årelang forskning, men som bare handler om, at det lykkedes her, det er efterprøvet her, mon det så ikke også virker i vores kommune, sagde Dan Jørgensen.

Positive effekter gennem dialog

Og der er meget viden og mange erfaringer, som kunne samles, på velfærdsområdet. Men det kræver stor adgang og inddragelse af alle, hvis vi skal opnår positive effekter og får høstet gevinsterne ved nye arbejdsmetoder, nye velfærdsteknologier, osv.

- Viden transformeres, når det går gennem forskellige aktører, sagde fra Andreas Rasch-Christensen fra VIA UC.

Opfordringen lød derfor, at vi skal samler folk på tværs. Bede dem om at tænke langt frem, og have dialog med brugerne, for at få deres indspark og høre deres visioner.

- Dialog med brugere og jer, der arbejder med tingene derude i dagligdagen, det være sig både det meget praktiske, hvad skal der lige ske for at få det her til at funger, men så sandelig også, hvad er jeres vision. For det er her, der kan komme nogle gode indspark til os om, hvor skal vi bruge vores kræfter de kommende år, sagde Eva Berneke.

Se video fra dagen

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png