Fremtidens intelligente logistik til nye sygehuse

Fremtidens intelligente logistik til nye sygehuse

Efter næsten to års udvikling blev IHL-projektets prototype på et innovativt transport- og logistiksystem præsenteret på en workshop hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, fredag den 13. marts 2015.

IHL-systemet kan automatisere og effektivisere logistikken på landets hospitaler, så alle former for varer, udstyr og medicin bliver tilgængeligt for personale og patienter, hvor og hvornår der er brug for det. Systemet skal gøre hverdagen på hospitalsafdelingerne nemmere og give personalet mere tid til de primære opgaver med patienterne.

Mere end 50 personer med interesse for hospitalslogistik deltog i en workshop hos Syddansk Sundhedsinnovation i Odense, 13. marts 2015, hvor de fik mulighed for at se og afprøve ”det magiske skab”. Herfra kan hospitalspersonalet hente varer, som ligger klar, og/eller på en touchskærm bestille det, som de mangler. Når varen er bestilt, sørger IHL-systemet for, at den bliver gjort tilgængelig i skabet, der er bygget ind i hospitalsvæggen.

Den praktiske demonstration af IHL’s IT-betjening, det magiske skab og affaldshåndteringen gav anledning til gode dialoger og spørgsmål om, hvordan IHL-systemet vil komme til at fungere på landets sygehuse.

- Jeg tror, at IHL kan bidrage til, at man får en mere præcis logistik, så læger og sygeplejersker kan få leveret det, de har brug for. Jeg tror meget på automatiske systemer. Det er fremtiden for hospitalsvæsenet, sagde Torben Steen Mogensen, dr.med. og vicedirektør på Hvidovre og Amager Hospital.

Torben Steen Mogensen holdt oplæg på workshoppen som, udover præsentation af IHL-prototypen, også satte fokus på hospitalernes udfordring med at udvikle ny og bedre logistik i et lægefagligt, hygiejnemæssigt og innovationsperspektiv.

Torben Steen Mogensens budskab var tydeligt: Fordi hospitalerne skal kunne behandle flere patienter hurtigere, kommer effektiv, automatisk logistik og hurtigere transport til at betyde meget mere.

En anden af oplægsholderne var Hans Jørn Kolmos, dr.med. og forskningsleder ved Klinisk Mikrobiologi, Odense Universitetshospital. Han lagde vægt på, at fremtidens logistik skal være med til at sikre, at urene og rene varer ikke blandes sammen for at eliminere smitte og infektioner. Hans Jørn Kolmos har tidligere set elementerne i IHL ved projektets start, og han kunne ved workshoppen se, hvordan en prototype efterhånden har taget form, bl.a. på baggrund af brugerinvolverende udviklingsforløb.

- Det ser fornuftigt ud, sagde Hans Jørn Kolmos, og fortsatte:

- Der er sket en udvikling af IHL i løbet af projektet, men der skal stadig udvikles mere. Både for at sikre fuld adskillelse af rent og urent og for at tænke logistikken rigtigt sammen med de bygninger, hvor den skal fungere. Plads til at arbejde med tingene og sætte fra er utrolig vigtigt for, at medarbejderne kan agere hygiejnemæssigt korrekt.

IHL-prototypen er med støtte fra Markedsmodningsfonden udviklet siden maj 2013 af projektgruppen Intelligent Hospitalslogistik (IHL) med deltagelse af 10 private virksomheder og fem danske sygehuse. Målet er at udvikle og tilpasse eksisterende teknologier, sådan at de bliver pålidelige, sikre og hygiejniske nok til at møde kravene på fremtidens supersygehuse.

Og udviklingen af IHL-systemet fortsætter:

- Dagen har givet mig en klar fornemmelse af, at vi er på rette vej, og at vi fik et skulderklap af deltagerne på workshoppen. Nu skal vi teste systemet igen hos brugerne på hospitalerne, inden vi fremlægger den endelige og modulære løsning, siger IHL-projektleder Niki Nicolas Grigoriou fra Intelligent Systems, der er medlem af Welfare Tech.

For mere information

Ønsker du har høre mere om IHL er du velkommen til at kontakte IHL-pressekontakt Susanne Lindø, T. +45 4033 0555, sf@groenbech.com.

Præsentationer fra dagens oplægsholdere findes her.

Kontakt

Susanne Lindø

Pressekontakt

IHL

T: +45 4033 0555

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png