• Forside >
  • Nyheder >
  • e-Patient hjælper patienter med at navigere i hospitalsverden
e-Patient hjælper patienter med at navigere i hospitalsverden

e-Patient hjælper patienter med at navigere i hospitalsverden

Et nyt projekt, e-Patient, skal være med til at takle udfordringer med kommunikation på sygehusene. Projektet udforsker digitale løsningsmodeller, der skal give patienterne et bedre overblik over deres sygdomsforløb og spare ressourcer på hospitalerne.

Odense Universitetshospital OUH og Sundhedsekspressen er gået sammen om et nyt projekt, e-Patient, der skal forbedre patientinformation og kommunikation. e-Patient indebærer 25 udviklings- og testforløb over de næste to år på Odense Universitetshospital OUH.

Når patientinformation går tabt, betyder det for flere patienter, at de mangler overblik over deres eget behandlingsforløb eller ikke forstår, hvorfor de skal tage den nødvendige medicin lægen ordinerer. En af konsekvenserne er, at patienter kun tager ca. 50 procent af den ordinerede medicin ved kroniske smerter eller helt dropper medicinen. I de fleste tilfælde er der en direkte sammenhæng mellem, hvor oplyste patienterne føler sig, og i hvor høj grad de følger anbefalingerne fra sundhedspersonalet.

En anden konsekvens af patienternes manglende overblik er, at de ikke møder op til planlagte konsultationer, operationer, ambulantbehandlinger og genoptræningsforløb. Hvert år aflyses over 25.000 planlagte operationer på danske sygehuse. Det giver sygehusene udfordringer med at planlægge et fornuftigt patientflow og udnytte ressourcerne optimalt. For patienterne kan det betyde, at de ikke kan få den nødvendige operation, fordi de risikerer at vente længe på en ny aftale.

Alternativ til pjecekommunikation

En af måderne patientinformation går tabt på, er når patienterne modtager information gennem pjecer, som enten ikke rummer alle informationer og formidler forståeligt til patienten eller som ganske enkelt bliver væk. En af løsningerne ligger derfor i e-health, hvor digitaliserede processer og kommunikation understøtter et sygdomsforløb og behandlingsforløb.

- Med digitale løsninger, som apps, bryder man med den gamle tekstbaserede tankegang og fokuserer i stedet på noget patienten kan relatere sig til direkte, fx grafik, højtlæsning, video eller direkte kommunikation med sundhedspersonalet. Hvis en kræftpatient går fra sygehuset med ti forskellige pjecer, kan vedkommende typisk ikke rumme de forskellige informationer. Men med apps kan man time informationerne, så de kommer, når patienten er klar, og de er altid lige ved hånden, siger Maj Jørgensen, innovationskonsulent ved Odense Universitetshospital OUH.

En ny digital platform vil være del af projektet e-Patient og løse problemet om forkerte oplysninger, som patienterne kan få, hvis de fx søger informationer om deres sygdom på nettet.

- Folk søger informationer på nettet, og det kan være svært at sortere i. Det er vigtigt, at vi kan give dem et sted, hvor vi ved, at informationen er korrekt. Hvis de googler, kan de finde informationer, som måske ikke er rigtige eller ikke passer til dem, siger Maj Jørgensen.

Digitale løsninger giver patienterne overblik

En anden måde Sundhedsekspressen og Odense Universitetshospital OUH vil takle de kommunikative udfordringer på, er ved at give sundhedspersonalet nye kommunikationsværktøjer. Det skal blandt andet være med til at få patienterne til at anerkende deres sygdom, og dermed motiverer dem til at tage den nødvendige medicin eller møde op til en planlagt operation. Nye kommunikationsværktøjer kan også være med til at få patienterne til at åbne mere op omkring deres behandlingsforløb og få fortalt alle de informationer, som sundhedspersonalet har brug for for at behandle dem bedst muligt. Patienterne kan opleve det som en udfordring, fordi de selv står for have et overblik over forløbet, men ikke nødvendigvis kan huske alle detaljerne om deres behandling.

Som del af projekt e-Patient er idéen at udvikle en digital løsning, som griber fat i patienternes udfordringer med at holde styr på deres behandlingsforløb. Løsningen skal tilbyde en let og overskuelig måde at samle de informationer, som de får fra sundhedspersonalet.

- Personligt kunne jeg godt tænke mig, at der var en person, der tog patienten i hånden og førte dem rundt, men det er der desværre ikke ressourcer til. Patienterne er medansvarlige i deres behandlingsforløb. Formålet med projektet er, at give patienterne nogle værktøjer til at navigere rundt i deres behandlingsforløb, så de er bedre rustet til at tage ansvar. Lige nu er det lidt ligesom at finde rundt i et stort, åbent landskab, som de ikke kender og ikke har et kort til. Vi vil give dem en mental GPS, siger Maj Jørgensen.

De nye digitale værktøjer i e-Patient skal give patienterne ejerskab og indsigt i deres eget behandlingsforløb, så de bliver motiveret til at efterleve sundhedspersonalets anbefalinger om blandt andet medicinering og operationer. Det vil samtidig optimere sygehusenes ressourceforbrug og måske øge arbejdsglæden blandt sundhedspersonalet, der kan opleve at gøre en større forskel hos deres patienter.

Et projekt med mange partnere

Sundhedsekspressen og Odense Universitetshospital OUH er nu i gang med at finde patienter, der skal deltage i projektet. Kick-off er planlagt til januar 2016. De forskellige test, blandt andet med en ny app, kommer til at være en del af projektet næsten fra begyndelsen, og vil foregå i en to år lang projektperiode fra 2016 til 2018. De nye og skalerbare koncepter, som projektet skal inspirere til, vil også kunne bruges i resten af sundhedsvæsnet.

Projektet, e-Patient, forventes at få støtte fra Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum. Syddansk Universitet ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse deltager som partner og skal bidrage med viden om offentlig-privat samarbejde og sikre at projektets prototyper har kommercielt sigte.

Applikator, der er medlem af Welfare Tech, er også en del af projektet sammen med fire andre små- og mellemstore virksomheder. Virksomhederne vil både vejlede indenfor forretningsudvikling og i digital udvikling af apps, web og video.

For yderligere information

Ønsker du at vide mere om projektet e-Patient eller samarbejdet mellem Sundhedsekspressen og Odense Universitetshospital OUH, kan du kontakte Maj Jørgensen, innovationskonsulent for Odense Universitetshospital OUH, T. +45 2494 6032, maj.joergensen@rsyd.dk

For yderligere information om Sundhedsekspressen se sundhedsekspressen.dk eller kontakt dirktør Else-Marie Lønvig, Sundhedsekspressen, eml@sundhedsekspressen.dk

Odense Universitetshospital OUH og Sundhedsekspressen er medlem af Welfare Tech.

Kontakt

Maj Jørgensen

Innovationskonsulent

Odense Universitetshospital OUH

T: +45 2494 6032

Download vCard

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png