Vi skal arbejde med demens på nye måder

Vi skal arbejde med demens på nye måder

Vi skal ikke fortabe os i manglende hænder, men finde løsninger til borgere med demens, der skaber selvhjulpenhed og meningsfuldt livsindhold, lød budskabet på et videnseminar om demens. Ny forskning og praksisrapport peger på, at teknologiske tilgange til håndtering af demens forbedrer både livskvalitet og arbejdsmiljø.

Virksomheden Applikator var sammen med Welfare Tech vært for et videnseminar om demens den 17. november 2015 hos Welfare Tech i Forskerparken i Odense. Rasmus Kallesøe fra Applikator og Christian Graversen fra Welfare Tech bød velkommen til de 30 fremmødte deltagere, der var samlet fra kommuner og interesseorganisationer fra hele landet. Dagen satte fokus på træning og genoptræning af fysiske og kognitive funktioner hos mennesker med demens og var rig på både videndeling og inspiration om teknologiunderstøttet træning og pleje.

- Forskningsmæssigt har vi fået fokus på, at vi både kan genoptræne og bevare kognitive såvel som fysiske funktioner hos mennesker med demens, og det er spændende at se, hvordan teknologien understøtter sygeplejerskers, social- og sundhedsassistenters og terapeuters arbejde hermed. Teknologi, der virker i praksis, kan understøtte mål om at øge borgeres kapacitet til at udføre hverdagens gøremål, og dermed give større frihed og mere livskvalitet hos den enkelte, siger Michael Smærup fra Center for Sundhedsteknologi Center for Aldring og Demens ved VIA University College.

Michael Smærup bidrog med en evidensbaseret positiv tilgang til velfærdsteknologi på demensområdet. Han pegede særligt på to meget afgørende faktorer for at skabe en god business case. For det første er brugerdreven udvikling helt afgørende for at skabe den mening og motivation, der gør resultater mulige. For det andet skal der arbejdes konstruktivt med de udfordringer, der opstår, når sygeplejersker, ergoterapeuter og eller andet fagligt personale oplever, at teknologien presser dem på deres personlige faglighed og effektivitet.

Skab udvikling og ro

Med dette afsæt præsenterede Applikator løsningen ’Touch and Play’, som netop er udviklet i samarbejde med personale og borgere i flere kommuner. Løsningen udspringer af et OPI-samarbejde med Aabenraa Kommune.

- Vi ønsker dialog med kommuner og plejecentre om hele tiden at forbedre vores løsning, og vi tilpasser lynhurtigt efter de lokale ønsker og behov. Derudover er de tekniske indstillinger i systemet så enkle, at de fleste medarbejdere selv kan tilføje funktioner i programmet, siger Rasmus Kallesøe fra Applikator.

Touch and Play-løsningen træner både hjernens og kroppens funktioner ved hjælp af spil, videoer, musik og billeder. Indholdet er sjovt og udfordrende samtidig med, at det er vedkommende og med til at formidle både følelser og erindringer. Touch and Play anvendes i dag til træning af borgere med demens i 27 danske kommuner. Erfaringerne viser, at der ud over træning også skabes en rolig atmosfære på de plejecentre, hvor løsningen er i brug. Borgerne fastholdes i meningsfulde aktiviteter, der skaber livskvalitet og samtidigt giver ro til fordybelse for personalet.

Se videoen Touch and Play - Kognitiv og motorisk træning til ældre og demente

Touch and Play mødte stor interesse på videnseminaret. Flere af de deltagende kommuner spurgte konkret ind til købsaftaler med Applikator, og der blev delt erfaringer, som underbyggede både de forskningsmæssige og de produktmæssige erfaringer om at skabe nye fysiske, sociale og kognitive færdigheder.

Læs også Velfærdsteknologi på socialområdet og se flere eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante projekter og initiativer.

Praksiserfaringer fra Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har gode erfaringer med Touch and Play som et velfærdsteknologisk alternativ til de traditionelle aktiviteter. Ergoterapeut Cecilie Høegh Langvad fra Center for Frihedsteknologi i Århus Kommune har samlet viden fra de praksiserfaringerne i kommunen i rapporten Touch and Play projektevalueringsrapport, og præsenterede hovedlinjerne på videnseminaret.

Cecilie Høegh Langvad lagde særligt vægt på, at aftagere af Touch and Play skal indarbejde rutiner for brugen af produktet, mens medarbejdere skal være aktive brugere – også når de har travlt.

- Netop den morgen, hvor der er allermest travlt på grund af sygemeldinger, feriedage osv., er det vigtigt, at man tager sig tid til at sætte en sang eller et spil i gang på Touch and Play. Det er på den måde, man vinder tid til de ekstra praktiske gøremål fordelt på færre hænder. Det er endda en værdig måde, fordi borgerne guides til en meningsfuld beskæftigelse, der skaber ro eller begejstring. Og det giver grobund for et struktureret samvær mellem borgerne selv. En ekstragevinst er, at frekvensen af afbrydelser fra borgere med rastløshed og manglende tidsfornemmelse nedsættes, siger Cecilie Høegh Langvad.

Glæde kræver ingen viden

Et andet vigtigt budskab fra Cecilie Høegh Langvad var, at kommunerne ikke skal kalde aktiviteter med fx Touch and Play for træning, men for aktivitet. Det er helt afgørende for at skabe et bredt ejerskab af velfærdsteknologien. Træning er noget, som terapeuter tager patent på, og som andre personalegrupper ikke får mulighed for at få gavn af i samspillet med borgerne.

Touch and Play er ét af flere velfærdsteknologiske redskaber, der skaber frihed og glæde for ældre mennesker med demens, som lever i en dagligdag fyldt med nederlag.

- Vi kan som fagpersonale sætte scenen for succesoplevelser, og vi kan give borgere med demens positive følelsesmæssige erfaringer og erindringer. Pyt med at de ikke kan huske, hvad de lavede tidligere på dagen. Det handler om at skabe positive følelser og stemninger samtidig med, at fysiske og kognitive funktioner opretholdes og genoptrænes. Hvis borgeren smiler, er hverdagen blevet bedre, siger Cecilie Høegh Langvad.

Arrangementer med Welfare Tech

Videnseminaret bød også på lange netværkspauser, hvor erfaringer og meninger blev vekslet på kryds og tværs af kommuner som Roskilde, Aalborg og Assens. VIA University College og Applikator fik indledt en dialog om samarbejde, og de tilstedeværende kommuner fik en direkte invitation til at være med til at skabe resultater og evidens via tæt samarbejde om cases.

Se præsentationer fra videnseminaret 

Welfare Tech holder løbende lignende arrangementer. Vær med når 8 velfærdsteknologiske virksomheder præsenterer løsninger, der skaber selvhjulpenhed gennem hele livet. Det er den 2. december 2015 på Teknologisk Institut i Odense.

Læs mere på Selvhjulpen gennem hele livet

For yderligere information

Du finder yderligere information om Touch and Play på applikator.dk, eller kontakt Rasmus Juhl Kallesøe, projektansvarlig og konceptudvikler, Applikator, T. +45 2285 1860, rjk@applikator.dk

Ønsker du yderligere viden om velfærdsteknologi på demensområdet, eller er du interesseret i en dialog om at afholde et arrangement i samarbejde med Welfare Tech, kan du kontakte Krista Blaabjerg, Network Manager, T. +45 3139 7892, krivb@welfaretech.dk

Applikator, VIA University College og Aahus Kommune, Aabenraa Kommune og Assens Kommune er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png