2016-03-31-Dansk-demenslsning-fr-international-opmrksomhed.jpg

Dansk demens-løsning får international opmærksomhed

To danske virksomheder har kombineret intelligente sensorer med en kommunikationsplatform. Resultatet giver øget tryghed for demenspatienter og deres pårørende. Det vækker stor interesse både i Danmark og i udlandet.

IntelligentLIFE er en nyudviklet dansk løsning, som vil vende op og ned på hverdagen for borgere med demens og deres pårørende både i Danmark og på en række udenlandske markeder.

Løsningen kombinerer intelligente sensorer med en kommunikationsplatform i form af en app. Sensorerne holder både øje med den dementes adfærd, og app’en sørger for at advare pårørende og personale, hvis der fx sker en faldulykke. IntelligentLIFE hjælper også med tidlig opsporing af helbredsproblemer, som kan begynde at vise sig som urolig søvn.

Det er virksomhederne ANYgroup ApS og Life-Partners A/S, der står for henholdsvis sensorer og softwaren. De blev opmærksom på hinandens teknologier via deres medlemskab af Welfare Tech, som arbejder målrettet med at skabe samarbejder mellem virksomheder, kommuner og videninstitutioner inden for sundheds- og velfærdsteknologi.

- Vi tror på, at vi sammen kan hjælpe borgere med demens til at få et mere trygt og værdigt liv i eget hjem med inddragelse af de pårørende. Mange af dem ender på en institution, men med vores løsning kan de være selvhjulpne og blive i hjemmet i længere tid, siger Bo Høvedsgaard Iversen, salgs og marketingschef, Life-Partners.

Fra danske kommuner til Singapore

Systemet bliver i foråret rullet ud i fem danske kommuner og 200 tyske hjem. Netop Tyskland ser ud til at blive et stort marked for IntelligentLIFE. Så sent som i marts 2016 vandt Life-Partners softwareløsning en tysk Innovationspris på Altenpflege, som er Europa største messe inden for ældrepleje. De to virksomheder præsenterer IntelligentLIFE i Storbritannien i april, og de har  henvendelser helt fra Singapore.

- For en kommune betyder vores system, at de kan udskyde tidspunktet for, hvornår en borger med demens skal på institution. Det giver store besparelser. I takt med at antallet af borgere med demens stiger i mange lande, vil der være stor efterspørgsel efter løsninger, der kan takle udfordringen, siger Henrik Klode, direktør, ANYgroup ApS.

Sensorer og app advarer pårørende og personale

IntelligentLIFE sensorerne sættes op i den dementes hjem og kan advare ved faldulykker, eller hvis den demensramte har glemt at slukke for komfuret. Det giver de pårørende mulighed for at have et socialt liv. De kan klare indkøbene eller gå til gymnastik uden at bekymre sig. Hvis der sker noget i hjemmet, får de eller plejepersonalet en alarm gennem app’en.

- Pårørende til demensramte risikerer meget nemt at blive socialt isolerede, fordi de er bange for at lade den demente være alene hjemme. Hvis de på afstand kan holde øje med, hvad der sker derhjemme, får de mulighed for at gøre noget godt for sig selv. Det er godt her og nu, og det lægger også grunden for et godt liv, når den demensramte en dag er gået bort, forklarer Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark.

App’en giver også mulighed for, at borgere med demens kan fastholde et socialt liv, selv når demensen sætter sine begrænsninger. Via app’en kan de nemt følge familiens hverdag via billeder og tale med barnebarnet over en sikker videoforbindelse.

De to virksomheder ser også store muligheder for IntelligentLIFE på det private marked. I mange lande tager familien et større ansvar i plejen af ældre borgere i eget hjem. Det er også tendensen herhjemme.

På grund af den voksende forekomst af demente, har systemet et stort potentiale og vil kunne lette hverdagen for mange familier. Men IntelligentLIFE kan også bruges på mange andre patientgrupper, og de to virksomheder skal snart i gang med et pilotprojekt på psykiatriområdet.

Hvis du vil vide mere om ANYgroup ApS, kan du kontakte Henrik Klode, direktør, T. +45 2076 1943, hk@anygroup.dk

Hvis du vil vide mere om Life-Partners A/S, kan du kontakte Bo Høvedsgaard Iversen, salgs og marketingschef, T. +45 2086 9729, bhi@life-partners.com

Læs også om arrangementet Pårørende sikrer borgere med demens et værdigt liv i eget hjem

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png