2016-04-28-generalforsamling.jpg

Ny bestyrelse valgt på generalforsamling

Kun få pladser blev rokeret, da der var valg til Welfare Techs bestyrelse på generalforsamlingen 2016, den 25. april. Henrik Jespersen fra Systematic er nyt ansigt i bestyrelsessammenhæng og blev valgt som suppleant for de private virksomheder.

Welfare Tech holdt 25. april 2016 ordinær generalforsamling i Videnbyen i Odense. Hele bestyrelsen var på valg, og de opstillede kandidater blev enstemmigt valgt. Bestyrelsesmedlemmerne er valgt i tre kategorier, der afspejler Welfare Tech fokus: 

I kategorien ’Medlemmer fra det private erhvervsliv’ blev Allan Søgaard Larsen, koncernchef i Falck A/S; Claus Bo Mikkelsen, Director i Accenture A/S; Leif Thomsen, direktør i RoboTool A/S; Ole Langvad Wessby, adm. direktør i Sekoia ApS, og Troels Bierman Mortensen, bestyrelsesformand for Processio ApS, valgt. Henrik Jespersen, Senior Vice President i Systematic A/S, og Claus Risager, partner og direktør i Blue Ocean Robotics ApS, blev valgt som suppleanter. 

I kategorien ’Medlemmer fra forsknings-, viden- og uddannelsesinstitutioner’ blev Erik Knudsen, rektor på University College Lillebælt; Knud Erik Skouby, professor på Aalborg Universitet, Institut for Elektroniske Systemer, København, og Ole Skøtt, dekan på Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, valgt. 

Og i kategorien ’Medlemmer fra offentlige myndigheder’ blev Niels Johannesen, kommunaldirektør i Aabenraa Kommune; Peder Jest, direktør på Odense Universitetshospital og Ralf Klitgaard Jensen, udviklings- og forhandlingschef i KL, valgt. 

Efter generalforsamlingen holdt den nye bestyrelse konstituerede bestyrelsesmøde, hvor Allan Søgaard Larsen blev valgt til formand, mens Niels Johannesen og Troels Bierman Mortensen blev valgt til næstformænd. De udgør sammen formandsskabet i Welfare Tech. 

Se bestyrelsens profiler

Den nye bestyrelse gælder frem til generalforsamlingen 2017, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg igen. 

Læs også Flere gode ideer skal ud på markedet, skalere og vokse sig store

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png