• Forside >
  • Nyheder >
  • Patient at home udvikler nye løsninger til socialpsykiatrien
2016-04-13-Patient@home-udvikler-nye-løsninger-til-socialpsykiatrien.jpg

Patient@home udvikler nye løsninger til socialpsykiatrien

To medlemmer af Welfare Tech afprøver sammen innovativ teknologi, der skaber bedre sammenhæng i socialpsykiatrien med inddragelse af både patient, pårørende og relevante fagpersoner. Du kan være med til at igangsætte udviklingen når Patient@home inviterer til seminar om tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien, 11. maj på Health & Rehab Scandinavia.

I socialpsykiatrien er der behov for innovation, så behandling og forebyggelse får højere kvalitet og opnår mere kontinuet. Der er behov for at gå nye veje, så tilbuddene inden for socialpsykiatrien kommer på niveau med tilbuddene inden for andre sygdomme (somatiske lidelser). På det socialpsykiatriske område er involveringen af pårørende en central faktor og måske endnu vigtigere i forhold til opsporing, behandling og forebyggelse, end det er tilfældet ved andre sygdomme. Det er ofte behov for vedvarende tværfaglige indsatser og en løbende social støtte. 

I projektet Patient@home, er det målet af finde løsninger, der sikrer god behandling til patienter, selvom de er på afstand af fagpersoner. Det skal være let at inddrage fagpersonale som sygeplejersker, læger, ergoterapeuter og andre relevante i behandlingsforløb, men måske skal pårørende også ind i en systematisk indsats. Og her er den (social-) psykiatriske patient ikke afhængig af, hvorvidt der er familie og nære venner at inddrage. Arbejdsgiver, frivillige og andre ressourcepersoner kan bidrage ved samtykke. Det kan være yderst relevant i behandlingen af patienter i eget hjem. Sociale relationer har mindst lige så stor betydning for tidlig indsats og reducering af tilbagefald som den rigtige medicin, fortæller Søren Møller Parmar-Sielemann, Welare Tech.

Patient i eget hjem 

I det nationale projekt, Patient@home, udvikler virksomheder sundhedsløsninger i tæt samarbejde med offentlige institutioner og universiteter, der har til hensigt at give patienter bedre og sundere liv i eget hjem. Fokus ligger er på mestring, tryghed og sammenhængende behandlingsforløb, som skal give patienterne større livskvalitet og tryghed i hverdagen.   

Virksomhederne ANYgroup og Life-Partners, der begge er medlemmer af Welfare Tech, er netop blevet en del af Patient@home med deres fælles løsning IntelligentLIFE. Løsningen sammentænker de to virksomhederes eksisterende løsninger inden for kommunikation, struktur og tryghedsalarmering, og den skal nu i regi af Patient@home udvikles og afprøves inden for socialpsykiatrien.    

- Det er nyt for os at gå ind på det socialpsykiatriske fagområde, men vi ser behovene her, og vi har relevante løsninger. Patient@home er et oplagt projekt, hvor vores viden og erfaring med at skabe tryghed kan blive afprøvet og implementeret til gavn på andre sygdomsområder. Behovene er presserende, så det er en fordel, at vi kan bidrage med produkter og løsninger, der er tryghedsskabende, som allerede har været igennem tests, certificeringer, etiske afvejninger med mere, fortæller Henrik Klode, IntelligentLIFE.   

Behov for sammenhæng 

Hvor alarmering er centralt for tryghed, er en fælles kommunikations- og planlægningsplatform afgørende for sammenhæng i behandling, opsporing og forebyggelse. Herunder også den ”triple-loop-kommunikation”, der foregår mellem patient, kommune og pårørende. Der er netværket af familie, venner og fagpersoner omkring patienten, som på hver sin vis er en ressource, der skal bringes i spil for, at patienten kan opnå den bedst mulige livskvalitet. Og det beror i høj grad på mestring på baggrund af relevant og aktuel støtte.   

- En af grundstenene i IntelligentLIFE er værktøjet Life-Manager, som Life-Partners oprindeligt udviklede med fokus på plejesektoren. Life-Manager er et pædagogisk værktøj, som bygger på en planlægnings-, strukturerings og kommunikationsplatform. Her integreres al relevant kommunikation vedrørende en borger i ét system. Borgeren inviterer de personer ind, som er ønskede i indercirklen omkring liv og sygdom. Inden for plejesektoren og særligt på demensområdet har vi oplevet, hvordan pårørende nu reelt kan være ressourcer i processerne omkring den syge. Det giver sammenhæng og bedre livskvalitet, fortæller Bo Høvedsgaard Iversen, IntelligentLIFE.

Psykiatriske patienter i eget hjem 

Størstedelen af psykiatriske patienter lever det meste af deres liv i eget hjem. Derfor vurderer Søren Møller Parmar-Sielemann, der er projektleder i Patient@home og seniorkonsulent i Welfare Tech, at psykiatrien i høj grad kan drage nytte af de værktøjer og løsninger, som Life-Partners og ANYgroup allerede har stærke business cases for på plejeområdet.   

Hør mere og prøv selv 

De involverede parter, Patient@home og IntelligentLIFE, ser frem til afprøve løsninger, i primært danske kommuner, henover de næste år. For at igangsætte udviklingen af psykiatriløsningen samt åbne op for nye samarbejdspartnere, inviterer partneren alle til et gratis seminar om tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien i forbindelse med Health & Rehab Scandinavia 2016. Det foregår den 11. maj 2016 i Bella Center i København.    

Tilmelding og mere information om seminaret Tidlig opsporing og reducering af tilbagefald i socialpsykiatrien.

Samtidig inviterer Welfare Tech til dialog om bedre sammenhæng i psykiatrien og på demensområdet på Welfare Techs fællesstand i Health & Rehab Scandinavia’s udstillingsområde, hvor både Life-Partners, ANYgroup og Patient@home udstiller sammen med en række andre relevante velfærdsteknologiske virksomheder.   

Læs mere om Welfare Techs fællesstand    

Der er gratis entre til Health & Rehab Scandinavia. Her kan du bestille en online-billet.    

For yderligere information 

Har du spørgsmål til arrangementet eller socialpsykiatriske aktiviteter i Patient@home er du velkommen til at kontakte Søren Møller Parmar-Sielemann, smps@welfaretech.dk.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png