2016-05-10-Health-&-Rehab-Scandinavia.jpg

Welfare Tech stiller talstærkt op på Health & Rehab

Welfare Tech har nu samlet det endelige hold, som skal udstille på en fællesstand til Health & Rehab Scandinavia den 10. - 12. maj 2016. Welfare Tech afholder også et matchmaking-event på Health & Rehab, hvor du kan tilføje nye kontakter til dit netværk.

Kom og besøg Welfare Techs fællesstand på Health & Rehab Scandinavia 2016 den 10. - 12. maj. Du finder os i udstillingsområdet, standplads C1-043B. Her kan du møde flere af Welfare Techs medlemmer, som udstiller og demonstrerer produkter, og du kan se resultater fra igangværende projekter, som er knyttet til Welfare Tech. Det endelige hold på fællesstanden er nu på sat.  

- Vi har valgt at udstille med Welfare Tech, fordi vi tror på, at vi sammen med Welfare Tech og andre virksomheder i klyngen kan skabe bedre resultater, flere events og aktiviteter samt bruge hinandens netværk. Welfare Tech kan bruge hele sit netværk til at skabe trafik i vores område - både fra Danmark, men også hele Norden. Derfor tror vi på, at vi sammen er stærkere og mere interessante for de besøgende, siger Bo Høvedsgaard Iversen, der er salgs- og marketingschef i Life-Partners. 

Udstillerne på fællesstanden tæller:   

 • ANYgroup: Intelligent Care Modules - komplet trygshedssystem hos borgere i eget hjem og på institutioner anygroup.dk   
 • Astrid Leisner & Søn: Udvikler og producerer alarmapparater til behandling af ufrivillig natlig vandladning og er særlig specialist i sengetøj til vådliggere http://www.leisner.dk 
 • Chromavisio: Ergonomisk døgnrytmelys og sansestuen til demente i plejesektoren chromaviso.com 
 • Goloo: Engangsprodukter til immobile patienter, når de skal besørge  goloo.dk  
 • Handigood: Produkter, der hjælper fysisk udfordrede personer til en mere selvhjulpen hverdag handigood.dk   
 • Life-Partners: Life-Manager - kommunikations- og planlægningsværktøj life-manager.net   
 • Min Livshistorie: Et kommunikationsredskab, der hjælper fx demente borgere med at bevare deres identitet minlivshistorie.dk  
 • Mobile Fitness: Videnskabelig dokumenteret sundhedsplatform, der forbygger livsstilssygdomme mobilefitness.dk  
 • Parenti: Omsorgsskærme til ældre mennesker parenti.dk   
 • ProReact: Interaktiv Borgerguide - kommunikationsløsning til touch-skærme skabt til kognitivt udfordrede proreact.dk
 • CoLab, Syddansk Sundhedsinnovation: Samler velfærdsteknologiske aktører og gennemfører tests, som skaber værdi på tværs af sundhedssektoren colab-denmark.dk  http://www.syddansksundhedsinnovation.dk
 • Patient@home: Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og innovationsprojekt patientathome.dk  
 • Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi: Samler førende danske kompetencer inden for sundheds og velfærdsteknologi i et nationalt netværk welfaretech.dk/innovationsnetværk
 • WHINN - Week of Health and INNovation: en velfærdsfestival med over 1.200 deltagere. Fra den 4. til den 7. oktober er de overvejende internationale deltagere med til konferencer, matchmaking, networking og meget mere i Odense http://www.whinn.dk

Læs mere om fællesstanden     

Et udstillingsvindue, der opfordrer til salg 

Health & Rehab Scandinavia er Skandinaviens største fagmesse for sundheds- og velfærdsteknologi, rehabilitering, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr. Arrangørerne forventer 8.000 deltagere, som kan gå op opdagelse i messens store udstillingsområde. Årets tema er ”Et Selvstændigt Liv” og der er lagt særlig vægt på løsninger for handicappede, kronikere og alle omkring dem. Udstillingen tiltrækker både kommuner og virksomheder, og der er unik mulighed for at møde hinanden på kryds og tværs og udbygge sit netværk.   

Læs mere om Health & Rehab    

Welfare Tech vil på messen være repræsenteret med Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Patient@home. To projekter, der begge ser messen som en fordel for samarbejde og salg til andre nordiske lande.   

- Health & Rehab er i nordisk kontekst en stor og veletableret messe, der er et godt udstillingsvindue for de projekter og produkter, der arbejdes på i Patient@home platformen. Det nordiske marked er et oplagt marked for Patient@home at rette sig imod, da de teknologisk løsninger, vi har udviklet, kan sælges direkte i andre nordiske lande, siger Søren Møller Parmar-Sielemann, seniorkonsulent i Welfare Tech.   

Udover fællesstanden er Welfare Tech også med til at afholde et internationalt matchmaking-event på Health & Rehab Scandinavia, hvor deltagerne kan udvide deres netværk og booke én-til-én møder med de øvrige messe-deltagere.    

Læs også Få uvurderlige forretningsforbindelser til Matchmaking  

For yderligere information 

Vil du vide mere om Welfare Techs deltagelse på Health & Rehab Scandinavia kan du kontakte Krista Ebsen Blaabjerg, seniorkonsulent i  Welfare Tech, T. +45 3139 7892, krivb@welfaretech.dk    

Welfare Tech er partner i Health & Rehab Scandinavia.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png