Temamøde: Nye velfærdsteknologiske muligheder med lyd

Bevilling til stort innovationsprojekt om ’Lyd & Sundhed’

To danske innovationsnetværk, Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Danish Sound, slår kompetencerne sammen i et nyt stort innovationsprojekt om ’Lyd & Sundhed’.

’Lyd & Sundhed’ er et nyt klyngesamarbejdsprojekt mellem Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi og Danish Sound. Projektet løber fra januar 2016 til juli 2018. ’Lyd & Sundhed’ har til formål at skabe en offentlig-privat platform, der fremmer forbindelser mellem videndomæner, brancher og sektorer inden for lyd, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) samt andre relevante teknologier, der imødekommer sundhedssektorens behov, for derved at skærpe innovationen og vækstskabelsen i Danmark inden for området.  

Lyd i sundhedsvæsenet er et vækstområde med stort potentiale, som adresserer globale, samfundsmæssige udfordringer både i forhold til velfærd og sundhedsydelser. De fleste kan nikke genkendende til, at musik og lyd har indflydelse på vores følelser og humør, men at det også kan bruges aktivt til at gøre patienter raske er relativt nyskabende. Med projektet ’Lyd & Sundhed’ skal små og mellemstore virksomheder sikres adgang til den aktuelle forskning på området gennem en række forsknings- og udviklingsprojekter, så de kan omsætte den nye viden til konkrete produkter eller produktforbedringer, der høster gevinsterne ved de teknologiske muligheder.  

Målet er at inspirere såvel virksomhederne, det sundhedsfaglige personale som beslutningstagere til at se mulighederne og effekterne i at inddrage lyd i behandling og pleje af patienter og borgere.    

- Dette er et felt, der betragtes som et af Europas mest lovende, spirende industrier, og hvor vi i Danmark er langt fremme i forhold til andre europæiske lande, siger netværksleder Lene Vistisen fra Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi.    

Se også Emerging Industries – Extension of the European Cluster Observatory: 2013    

Udviklingsprojektet ’Lyd & Sundhed’ er afstemt med visionen om den nationale vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger. Det i forhold til styrkelse af forskning og innovation, stigende offentlig-privat samarbejde, indkøb på markedet og styrkelse eksportmuligheder.    

Se også Danmark i arbejde, Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger: 2013    

Projektet tager afsæt i en efterspørgselsanalyse som Struer Kommune har gennemført i regi af projektet Patient@home i samarbejde med Syddansk Sundhedsinnovation. Her er behovene inden for sundhed og velfærd i kommunens institutioner blevet kortlagt, og erkendelser og erfaringer fra analysen danner et solidt fundament, som ’Lyd & Sundhed’ vil definere konkrete projekter ud fra. Mens Patient@home har rettet fokus på en indledende behovsvurdering er næste skridt test og implementering af nye produkter og løsninger. Patient@home og ’Lyd & Sundhed’ vil sammen koordinere aktiviteterne og derved sikre synergi og kontinuitet.   

Forskningspartnerne i ’Lys og Sundhed’ er Aarhus Universitet, Center of Functionally Integrative Neuroscience, Center of Music In the Brain og Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Matematik og Computer Science, Sektionen for Kognitive Systemer.   

I løbet af februar og marts 2016 vil projektpartnerne, der inkluderer Struer – Lydens By, SoundFocus, SoundEar og Wavecare, definere de endelige innovationsprojekter, mens projektet holder kick-off i Struer den 3. marts. Her kan du høre mere om lyd og sundhed. Du kan også kontakte Welfare Tech’s eller Danish Sound’s projektledere.     

Lene Vistisen, Welfare Tech Innovationsnetværk for Sundhed og Velfærdsteknologi, T.  +45 3176 4331, levi@welfaretech.dk

Eske Bo Knudsen, Danish Sound, T. +45 2112 3566eskn@dtu.dk 

Støttes af

Welfare Tech's aktiviteter er finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Syddansk Vækstforum og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WEN-partnerlogo-580-x-65_DK.png