2016-02-28-Nye-veje-til-bedre-velfærd.jpg

Nye veje til bedre velfærd

Mandag Morgen samlede den 28. januar 2016 velfærdsledere fra hele landet til Velfærdens Innovationsdag for at diskutere nye veje til bedre og mere bæredygtig velfærd. Welfare Tech var med, med en stor fællesstand, hvor 19 medlemmer præsenterede nye løsninger til bedre velfærd.

Velfærdens Innovationsdag 2016 samlede for syvende år i træk flere end 1.100 af velfærdens frontløbere til en dag med fokus på nye veje til bedre velfærd. Under overskriften ”Det gode liv” bød konferencen på 15 sessioner, 40 udstillinger, 50 løsninger og livlige debatter om, nye veje til bedre og mere bæredygtig velfærd.

Læs også Mere dialog og åbenhed, fra temasessionen ’Fra Offentlige indkøb til privat Innovation’, som Welfare Tech var vært for.

- Velfærd er noget vi skaber sammen i vores relationer til hinanden. Det måles ikke i antallet af minutter eller i mængden af ydelser, men i gode liv, sagde Astrid Læssø Christensen, direktør for Mandag Morgen Velfærd.  Velfærdsdebatten har ændret sig på de syv år, hvor Mandag Morgen har afholdt Velfærdens Innovationsdag. Tidligere har debatten ofte drejet sig om ressourcer: antallet af varme hænder og størrelsen af kroner og øre. I dag er debatten snarere rettet mod selve måden, som velfærdsopgaverne løses på. Nye teknologier og samarbejder tages i brug over hele landet, og ressourcer ses i et bredere perspektiv end tidligere. 

Det er dét Velfærdens Innovationsdag handler om: At inspirere, debattere og dele nye løsninger og metoder med hinanden, som optimere velfærden for alle. Hvis vi øver os i at se tingene på andre måder, opstår der nye muligheder. Det kan være små ting, som når en hjemmehjælper, i stedet for at sige til den ensomme ældre ”du skal have en besøgsven”, siger ”du skal være besøgsven”, eller når socialt udsatte unge bliver mentorer for socialrådgivere. Hvis vi er åben over for nye metoder og vender, hvem der kan være ressource for hvem, opstår der muligheder, som kan betyde rigtig meget for den enkelte og for samfundet som helhed, lød budskabet.  

- Hvis vi skal arbejde med ”gode liv”, hvad handeler det så om? Tit er svaret jo, at borgerne gerne vil have fornemmelsen af at være noget for nogen. At være en ressource. Hvad betyder det for måden vi arbejder med velfærd på? Det udfordrer det, ja, men det giver også nogle spændende perspektiver og muligheder, sagde Astrid Læssø Christensen.

Velfærd skabes i samspil med borgerne gennem dialog og relationer

Noget af det vigtigste arbejde handler om at skabe relationer, at være sammen om opgaver og skabe lokale fællesskaber, som sammen former velfærden. Det er der mange kommuner der allerede gør. Et af stederne er i Aarhus Kommune, som med debatoplægget Kommune forfra gentænker, hvem de er som kommune, og hvordan de i fællesskab med borgere, organisationer, foreninger og virksomheder samarbejder om velfærd.  

- Vi nytænker den måde, vi betragter både kommune og velfærd på og er med til at skabe en bevægelse, hvor borgere kommer langt mere i spil og får lidt mere ansvar, sagde Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus Kommune og næstformand i KL (Kommunernes Landsforening). 

Målet er at inddrage borgerne. Både i forhold til, hvad det gode liv er, og til hvordan gode liv skabes sammen i indbyrdes relationer og fællesskaber. 

- Det handler om at have en god relation borgere og medarbejdere imellem, også på det politiske niveau, og i lokalsamfundet, for så kan man være fælles om, at motivet faktisk er at skabe mere og bedre velfærd og løse de udfordringer og problemer, der er i hverdagen, sagde Jakob Bundsgaard.

Udviklingen stiller nye krav til de faglige medarbejdere. Det er der stort fokus på, på professionshøjskolerne.

- Fremtidens professionsideal er jo, at man ikke udøver sin faglighed på borgeren, men at man stiller sin faglighed til rådighed for borgeren; for at understøtte borgerne i at få det gode liv. Dermed bliver velfærd heller ikke noget man producere, men noget man skaber en ramme for kan ske ud fra den enkelte borgers perspektiv, sagde Louise Gade, direktør for VIA Efter- og videreuddannelse. 

Det kræver en løsningsorienteret og ikke mindst nysgerrig tilgang til velfærdsopgaverne, hvor borgere og fagpersonale i fællesskab finder frem til løsninger, der skaber mening i de konkrete sager. 

- Det er jo ikke altid, at det man objektivt, fagligt vurderer er den mest korrekte løsning nødvendigvis også er den rigtige løsning. En løsning, som ud fra et fagligt professionsideal er en 75 % løsning, kan godt være en 100 % løsning for borgeren. Så det handler om at turde at give slip på sin professionsfaglighed og ikke være den, der ved bedst, men kan sætte sin faglighed i spil for at skabe det, der er bedst for borgeren. Det er der perspektiv i, også økonomisk, hvis man skal se det fra kommunerne, sagde Louise Gade. 

Udstilling med nye metoder til velfærd

Dagens debatter blev suppleret med en udstilling, hvor virksomheder og organisationer fremviste nye løsninger, teknologier og produkter, som skaber nye veje til bedre velfærd. En lang række af Welfare Techs medlemmer var naturligt repræsenteret i udstillingen; 19 af dem på Welfare Tech store fællesstand midt i udstillingsområdet. 

Her var der rig mulighed for at få præsenteret løsninger, som styrker relationer mellem mennesker og på forskellig vis gør hverdagen lettere for både borgere, pårørende og fagpersonale. Fra interaktive skærmløsninger og apps, som forbedrer arbejdsgange og opgaveløsning og styrker den indbyrdes kommunikation, til sensorer og hjælpemidler, som gør hverdagen lettere og mere sikker for den enkelte.  

Se oversigt over udstillere på Welfare Techs fællesstand 

Herudover udstillede følgende medlemmer af Welfare Tech:

 • Aarhus Kommune
 • carePlan ved emergency
 • DoseSystem
 • Icura
 • Kolding Kommune
 • Living IT Lab
 • ProReact
 • Sekoia
 • Syddansk Universitet
 • Teknologisk Institut
 • UC Sjælland
 • UC Syddanmark
 • VIA University College

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png