2016-01-06-Overseng-testes-med-succes.jpg

Overseng testes med succes

GDV Technology har udviklet en overseng, der er med til at forebygge tryksår, spare personaleressourcer på plejehjem og hospitaler og få demente borgere til at fastholde nuet. Oversengen er ved at blive testet og implementeret på forskellige plejehjem, der oplever flere fordele ved den.

GDV Technology har siden august 2014 udviklet på en overseng, der takler to store udfordringer inden for patientpleje: Forflytning og trykaflastning. Oversengen er en mekanisk konstruktion med en bund delt på længdeaksen, som kan monteres på en almindelig plejeseng. Bunden er koblet til et elevationssystem, så siderne kan vinkles fra 0 til 85 grader. Når sengen vinkles, flyttes borgeren rundt og forebygger på den måde tryksår.  

Forebyggelse af tryksår er ikke kun positivt nyt for patienterne, der undgår smertefulde sårdannelser med risiko for blodforgiftning, amputation, længere indlæggelsestid, større svækkelse og en vanskelig rehabilitering. Det betyder også, at sundhedsvæsnet kan spare ressourcer. Omkring 10 procent af alle hospitalsindlagte patienter og over 20 procent af borgere på pleje- og ældrehjem har i dag tryksår, og de danske regioner estimerer, at hvert tryksår koster ca. 250.000 kr. 

Med GDV Technologys overseng får borgerne også mulighed for at vedligeholde deres funktionsevne og forebygge sygdomsforværring, bl.a. lungebetændelse. Sengen skifter automatisk stilling i løbet af natten. Det betyder, at borgeren kan sove roligt hele natten uden at blive vækket af plejepersonalet, der skal ind og flytte borgeren. Personalet sparer derved ressourcer: De får færre belastende arbejdsstillinger, fordi oversengen selv foretager stillingsskifte, og der frigives tid, som kan bruges til at nå omkring flere patienter end tidligere.   

- For medarbejderen ligger potentialet bl.a. i større arbejdsglæde gennem bedre kontakt til borgere, færre arbejdsskader og forflytninger, da flere forflytninger vil kunne foretages af en i stedet for to medarbejdere. Vi sikrer høj kvalitet i løsninger af opgaverne samt styrker medarbejdernes arbejdsmiljø, siger Jens Kristian Goth, der er partner i GDV Technology.   

En hjælpende hånd til borgere med demens 

Udover at oversengen automatisk skifter stilling i løbet af natten, virker den også sansestimulerende på demente borgere. Sengen har en vuggende funktion, når den skifter stilling, som kan få den demente til at fastholde nuet. Derudover omslutter sengen borgeren på en måde, som minder om et kram. Det skaber tryghed for den pågældende og mindsker aggressiv og udadreagerende adfærd.   

- Den automatiske funktion sikrer også bedre søvnkvalitet for demente borgere, der er i risiko for tryksår; det er ikke nødvendig for personalet at for at vende borgeren manuelt og derved risikere, at den demente borger vender om på dag og  nat, siger Jens Kristian Goth.    

Flere plejehjem har i dag testet oversengen. Dagcenter Egebækhus i Nærum er netop blevet færdig med at teste oversengen på en borger med demens, og de positive oplevelser har resulteret i, at Egebækhus har købt flere oversenge til plejehjemmet.    

- Umiddelbart ser det ud som om, at oversengen fungerer rigtig godt på hende, vi har prøvet det på. Borgeren virker tilfreds og glad, ud fra personalets observationer, siger Charlotte Skjoldman, der er stedfortrædende centerleder på Egebækhus.    

Dagcenteret har over en testperiode på halvanden måned oplevet, at personalet har fået frigivet mere tid. Blandt andet fordi, sengen selv vender borgeren om natten. Sengen har også være medvirkende til mindre udadreagerende adfærd hos borgeren.    

- Demente har ofte et forstyrret sanseapparat, hvilket giver udfordringer for plejepersonalet med at hjælpe borgeren i plejesituationer. Demente mistolker ofte berøringerne og situationen. Dette kan give konflikter og udadreagerende adfærd. Fordi der ikke skal helt så mange forflytninger til som før, gør det borgeren mindre udadreagerende og giver en bedre start på dagen, samt et bedre arbejdsmiljø for personalet, siger Charlotte Skjoldman.   

Oversengen skal også hjælpe i hjemmet 

Sengen er også blevet testet af fysioterapeuter i Ergo Pro. De har erfaret, at sengens mange muligheder for stillingskift er gode for KOL-patienter og hjertepatienter, som ofte har brug for at sidde oprejst. Struer Kommune, der er medlem af Welfare Tech, skal også teste sengen i deres demens-afdeling. Næste skridt bliver testforløb hjemme hos borgerne selv, for at se, om sengen også kan gøre en forskel her.    

For yderligere information 

Ønsker du at vide mere om GDV Technologys overseng, kan du kontakte Jens Kristian Goth, partner i GDV Technology, jkg@gdvtech.com, T. +45 2097 8115.   

Du kan læse mere om GDV Technology og oversengen på www.gdvtech.com  

GDV Technology er medlem af Welfare Tech.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png