2016-06-27-Midler-fra-OPI-puljen-skal-få-ledige-hurtigere-i-job.jpg

Midler fra OPI-puljen skal få ledige hurtigere i job

Welfare Tech-medlemmet Come-back har fået 1,5 mio. kr. fra Syddansk OPI-pulje. Pengene skal bruges til at udvikle et nyt system, der har potentialet til at få en borger op til seks uger hurtigere i job eller uddannelse end normalt.

Kortere tid på kontanthjælp, mindre administration i kommunen og bedre inddragelse af borgeren. Det er kort fortalt opgaven, som Welfare Tech-medlemmet Come-back skal løse med et nyt screeningssystem kaldet Inducas Kontanthjælp. Virksomheden har fået 1,5 millioner kr. af Syddansk OPI-pulje til at udvikle systemet, der skal hjælpe landets jobcentre med at vælge de mest effektive måder til at få en kontanthjælpsmodtager hurtigere i job eller i uddannelse end normalt.

Potentialet er stort. Come-back har solgt et tilsvarende sygedagpengesystem til 14 kommuner, og erfaringer fra Furesø Kommune viser, at det afkorter den gennemsnitlige sygedagpengeperiode med fire uger.

Inducas Sygedagpenge giver sagsbehandleren et meget præcist billede af borgerens egen vurdering af situationen ved at stille borgeren 60 spørgsmål om alt fra uddannelse til arbejdssituationer allerede før første møde med kommunen.

Screeningssystemet beriger borgerens svar med konklusioner og advarsler baseret på store mængde data og forskning og kan dermed præcist pege på, hvordan sagsbehandleren mest effektivt kan hjælpe borgeren.

- Det er utrolig vigtigt at forstå, hvordan borgeren selv opfatter sin situation, hvis vi skal flytte ham eller hende fra A til B. Du skal kende udgangspunktet. Vores system giver sagsbehandleren konkrete bud på, hvad der kan få lige præcis denne person i arbejde eller i uddannelse, siger Mette Stryhn, direktør i Come-back.

400 testforløb

Med bevillingen fra OPI-puljen kan Come-back lave et tilsvarende system på kontanthjælpsområdet. Frem til maj 2017 skal tre jobcentre gennemføre 400 testforløb med kontanthjælpsmodtagere. De 400 forløb skal forskere fra SDU og statistikere bruge til at sikre, at Inducas Kontanthjælp drager de rigtige konklusioner og giver sagsbehandlerne den rigtige information.

- Det er virkelig dyrt at udvikle evidensbaserede screeningsværktøjer, og støtten fra OPI-puljen er afgørende for, at vi kan finansiere udviklingen, siger Mette Stryhn.

Hun forventer, at Inducas Kontanthjælp vil kunne forkorte en borgers kontanthjælpsperiode med tre til seks uger.  Come-back får travlt i testperioden, for det er vigtigt for datakvaliteten, at borgeren deltager i en opfølgende besvarelse fire måneder efter den første. Mette Stryhn vil derfor gerne høre fra flere jobcentre, som er interesserede i at deltage i testforløb.

OPI-puljen støtter velfærdsinnovation

OPI-puljen yder støtte til samarbejder mellem små og mellemstore virksomheder, offentlige parter og forskningsinstitutioner. Hvis din virksomhed har et produkt eller en ny løsning inden for sundheds- og velfærdsinnovation, som I har brug for at få testet i samarbejde med en offentlig samarbejdspartner, kan I kontakte Kristian Larsen, seniorkonsulent i Welfare Tech på khlar@welfaretech.dk eller T. +45 3136 8541 og høre mere om mulighederne.

Læs mere Hjælp til ansøgning om midler fra Syddansk OPI-pulje

Ansøgningsfristerne til OPI-puljen i efteråret 2016 er:

  • 11. august 2016
  • 29. november 2016

Mette Stryhn kan klart anbefale andre virksomheder at søge midler hos Syddansk OPI-pulje:

- Det er altid udfordrende at søge offentlige midler, men vi har fået virkelig god hjælp fra OPI-puljens specialister. Hvis din virksomhed har en idé til udvikling af et ny velfærdsløsning, men ikke har midlerne til det, er OPI-puljen en god mulighed for at virkeliggøre idéen, siger hun.

Læs mere om OPI-samarbejde på Opiguide.dk

Come-back er medlem af Welfare Tech

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png