• Forside >
  • Nyheder >
  • Samarbejde mellem industri og klinik bag ny app til hjemmemonitorering
2016-06-02-Samarbejde-mellem-industri-og-klinik-bag-ny-app-til-hjemmemonitorering.jpg

Samarbejde mellem industri og klinik bag ny app til hjemmemonitorering

Ved hjælp af en app i en iPhone kan patienter i Region Syddanmark med forhøjet blodtryk spare turen til ambulatoriet på Odense Universitetshospital og selv klare de obligatoriske blodtryksmålinger hjemme eller på arbejdet.

Af Jacob Ernstved-Rasmussen, kommunikationsrådgiver, Region Syddanmark 

Mere kvalitetstid på jobbet og i familien. Sådan lyder udbyttet for en række patienter med forhøjet blodtryk i Region Syddanmark, som deltager i et nyt projekt, »Mit forløb«, der er et testforløb med hjemmemonitorering via en iPhone. 

Testforløbet er skudt i gang i foråret 2016. Teknologien er udviklet af den fynske it-virksomhed MedWare i samarbejde Apple og CoLab Odense, der er et samarbejde mellem OUH Odense Universitetshospital og Odense Kommune. Sammen har de udviklet en løsning, der gør det muligt for patienten, via Apples sundhedsapp, som er standard i alle nyere Apple-produkter, at overføre de regelmæssige blodtrykstal til »Mit forløb«-appen. 

Patienten kan selv foretage målingerne hjemme eller i en pause på arbejdet. Dermed sparer blodtrykspatienter, der ofte er i den arbejdsduelige alder, og alle dem der kommer langvejs fra, at skulle rive mange timer, og ofte en hel dag, ud af kalenderen for at tage turen til ambulatoriet på OUH Odense Universitetshospital. 

Hurtig adgang til patienterne 

- 'Mit forløb' er et godt eksempel på brugerdrevet innovation. Vi har en række ideer til, hvordan mange problemstillinger i fremtidens sundhedsvæsen kan løses med innovation og anvendelse af den moderne teknologi. I den sammenhæng er det en stor fordel for os at samarbejde med CoLab Odense, da det betyder, at vi hurtigt kan komme tæt på vores marked; altså ud til borgeren og patienten, som vores løsninger i sidste ende gerne skal gøre livet lettere for, siger Jacob Glasdam, partner i MedWare. 

Meget af udviklingsarbejdet har handlet om at sikre adgang fra den ene app, Apples sundheds-app, til den anden app, »Mit forløb«. Med forbindelsen mellem de to apps har sundhedspersonalet adgang til de målinger, patienterne selv foretager. I testforløbet er det Apples produkter, der anvendes, men teknologien bag »Mit forløb« er udviklet til fremadrettet også at kunne anvendes med produkter fra andre leverandører. Og til andre patientgrupper. Den første udgave af Mit Forløb blev udviklet i 2014 med støtte fra bl.a. Syddansk Vækstforum, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond. Idéen til app’en kom af et øget behov for at kunne kommunikere med nybagte forældre, hvorfor den første udgave af Mit Forløb blev udrullet på fødselsafdelingen på OUH Svendborg i 2014 med en række funktioner tilpasset denne afdeling og patientgruppe.

Får udleveret en iPhone

Det er CoLab Odense, der sikrer adgangen mellem OUH Odense Universitetshospital, patienten og den kommunale pleje, som i praksis forestår tilsynet med patienten.

De deltagende patienter i »Mit forløb« får alle udleveret en iPhone fra Apple, hvis de ikke har en i forvejen, samt udstyr til at måle deres blodtryk. Blodtryksmåleren tilsluttes patientens iPhone, og når blodtrykket er målt, gemmes de målte data i Apples sundhedsapp. Patienten bestemmer derefter, hvilke målinger læger og sygeplejersker skal have adgang til. Sundhedspersonalet kan derefter hente oplysningerne via »Mit forløb«, og de indgår derefter i patientens elektroniske patientjournal, EPJ.

- Med udsigt til en fremtid, der byder på færre sengepladser og flere ældre, er der brug for nye velfærdsteknologiske og innovative produkter, der kan understøtte, at patienten i højere grad behandles hjemme, i det omfang hun eller han er klar til det. I mange tilfælde vil det forbedre patientens livskvalitet, at hun eller han selv kan forestå dele af behandlingsforløbet hjemme eller i en pause på arbejdet, siger Peder Jest, lægefaglig direktør på OUH Odense Universitetshospital.

Han tilføjer, at en af grundtankerne bag projektet hele tiden har været, at selvmonitorering, hvor patienten selv opsamler og rapporterer en række data, fremover i højere grad bør overvejes, da det ofte kan være gavnligt i forbindelse med lægelige kontakter før, under og efter et behandlingsforløb.

CoLab Odense baner vejen

For at realisere et projekt som »Mit forløb« med hjemmemonitorering er det nødvendigt med det samarbejde, som CoLab Odense sikrer.

- Vi kan arbejde på tværs af sektorerne mellem sygehus og den kommunale pleje. Det er en kæmpe fordel for alle parter ikke mindst for virksomhederne, hvor vi i dette tilfælde hjælper med at bringe teknologien fra MedWare helt ud til borgeren og patienten samt sikrer, at data bliver sendt, som de skal mellem lægerne, kommune og patient, siger Mette Damkjær Syse, daglig leder af CoLab Odense.

Projektforløbet ventes at vare seks måneder, og det er et mål for projektet »Mit forløb« at kunne være med til at halvere behandlingstiden for patienter med forhøjet blodtryk, samtidig med at patienterne kan opretholde en dagligdag med arbejde og familie uden, at de behøver møde op på sygehuset eller hos lægen til de regelmæssige kontrolbesøg.

Fakta om CoLab

CoLab Denmark er en samarbejdsmodel, der kobler det private og det offentlige, både kommuner, sygehuse og almen praksis, i et samarbejde om at udvikle løsninger på de udfordringer sundhedsvæsenet står overfor.

CoLab Denmark består af seks lokale enheder fordelt i Region Syddanmark: fem udviklingsmiljøer og et teknisk testmiljø bygget i henhold til nationalt besluttede standarder. De fem udviklingsmiljøer er forankret omkring regionens fem sygehusenheder og de omkringliggende kommuner. De arbejder ud fra hver sin tematik og er specialiserede på deres område. Med CoLab Denmark får virksomhederne direkte adgang til drift og en kortere vej til markedet.

Læs mere om CoLab Denmark på www.colab-denmark.dk.

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png