2016-06-29-Startskud-for-nyt-dansk-tysk-demenssamarbejde.jpg

Startskud for nyt dansk-tysk demenssamarbejde

Nyt ambitiøst demenssamarbejde på tværs af den dansk-tyske grænse er skudt i gang. Flere end 100 deltagere tog del i den officielle kick-off-konference for Demantec i Aabenraa den 21. juni 2016. Målet med projektet er at forbedre livskvaliteten for mennesker med demens gennem brug af sundheds- og velfærdsteknologier.

Flere end 100 deltagere havde fundet vej til rådhuset i Aabenraa, da det dansk-tyske projekt Demantec holdt kick-off-konference den 21. juni 2016. Engagementet var stort fra start og interessen vagt for, hvilke muligheder projektet tilbyder virksomheder, kommuner, plejecentre, uddannelsesinstitutioner mm. på begge sider af grænsen.

Demantec er et visionært program, som ligger i kølvandet af, at flere og flere bliver ramt af demens. Selv om mange ældre klare sig selv i eget hjem, er der også en voksende gruppe, som er tynget af demens-symptomer og har brug for hjælp. Alene i Danmark har 85.000 eller godt 1,5% af befolkningen en eller flere demenssygdomme. I Tyskland er tallet 1.5 mio., altså knapt 2%. Og det har mærkbare konsekvenser. Ikke alene for den demente, som langsomt mister hukommelsen og får sværere ved at dømme og tænke og derfor har brug for pleje og omsorg, men også for de pårørende, der ser et familiemedlem eller en nær ven forsvinde hen, ligesom det stiller store krav til samfundet om passende plejetilbud, der er særligt målrettet den dementes behov. 

- Det har været en inspirerende dag, med et godt afsæt i målgruppens behov. Det er rigtig spændende, at det er over grænserne, og at vi går ind og samarbejder udadtil. For det her er jo et problem, som er i hele verden. Jeg tror Demantec vil være med til at udvikle vores måde at tænke demens ind på i hele landet, og give kommunerne en mulighed for, at vi kan tage noget af alt det her til os og få skabt det bedste grundlag for en sårbar målgruppe. Det er en jungle at finde rundt i al den teknologi. Vi har virkelig brug for noget struktur og noget klarhed over, hvad der virker og hvad vores borger vil tage til sig, siger Marianne Røjgaard, demenskonsulent i Silkeborg Kommune, der deltog på kick-off’en.

Nye veje til at håndtere demens

Formålet med Demantec er at opbygge et netværk på tværs af den dansk-tyske grænse og skabe evidens for nye løsninger, som kan forbedre livskvaliteten og processerne omkring pleje og omsorg af demente. I alt har Demantec 10 partnere, som arbejder for at nå milepælene i projektet, heriblandt både virksomheder, plejecenter og uddannelsesinstitutioner. Herudover har Demantec 21 netværkspartner, som dels støtter aktiviteterne i projektet med deres knowhow, dels får del i de resultater, viden og netværk som projektet når frem til. 

- Det er en fornøjelse, i dag på Demantec's kick-off-konference, at se og høre de forskellige holdninger og forventninger til projektet. Vi ser der er stor opmærksomhed fra forskellige interdisciplinære teams, som har forskellige indgangsvinkler og områder de gerne vil arbejde med. Ikke kun omkring patienternes udfordringer men også omkring, hvordan vi forbedre teknologibaserede løsninger, siger Professor Dr. Bosco Lehr fra Flensburg University of Applied Sciences i Tyskland, der er lead partner i Demantec.

Implementering og evaluering af nye teknologier

I løbet af kick-off’en havde deltagerne mulighed for at se en række løsninger, som kan gøre livet med demens lettere. Både partnere i projektet og medlemmer fra Welfare Techs netværk viste teknologier frem. 

- I Demantec har vi mulighed for at implementere eksisterende løsninger og målrette og tilpasse dem, så vi forbedrer brugbarheden. Det handler ikke om teknologi alene, men også om, hvordan vi gør brug af dem. Der findes mange løsninger, som kan sættes i brug og hjælpe patienter med demens. Det kan være at huske at tage deres medicin, hjælpe dem, hvis de er faldet, huske dem på at gøre bestemte ting, eller hjælpe dem med at fastholde deres netværk, siger Professor Dr. Bosco Lehr. 

Hans vision for Demantec er, at projektet om tre år har fået implementeret teknologiske løsninger fra projektets partnere på plejecentre og fået evalueret effektiviteten og proceskvaliteten i forhold til demenspleje og derved skabt evidens for løsningerne. 

- Ikke mindst håber jeg, at vi i 2019 har fået opbygget et stærk konsortium og lært af hinanden, hvordan vi skal håndtere udfordringerne omkring bedre pleje og behandling af mennesker med demens. Jeg forventer, at vi har fagpersonale, der arbejder sammen i interdisciplinære teams, og at vi har analyseret, hvilke teknologiudfordringer, processer og veje, der skal til for at få implementeret løsninger på plejehjem. Et vigtigt næste skridt bliver at få bragt denne viden ind i uddannelsesprogrammer så vi forbedre uddannelserne på området, siger Professor Dr. Bosco Lehr.

Videndeling på tværs af den dansk-tyske grænse

Demantec løber frem til februar 2019 og er støttet af Interreg Deutchland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Syddansk Vækstforum. Projektet forener dansk innovation med tysk forskning, og det er denne kombination og en fælles tilgang til at finde grænseoverskridende løsninger, der gør Demantec unik. 

- Der er et stort marked for eSundhed i både Tykland og Danmark, og selv om der er forskelle i vores sundhedssystemer, er der også ligheder. Vi ønsker at udbygge disse ligheder og finde ud af, om behovene på tyske plejehjem er lig behovene på de danske plejehjem. Derved kan vi forbedre vores fælles tilgang og forbedre håndteringen af demens, siger Bosco Lehr. 

Nu efter det officielle startskud på projektet er en af de største udfordringer for Demantec-partnerens at opbygge og fastholde et momentum i projektets tidlige fase. 

- Grænseoverskridende projekter er altid karakteriseret af mange forskellige interesser og uhomogene partnere. For mig personligt, som lead partner, er det interessant at holde fast i, hvordan vi bringer folk samme og fastholde dialogen. Derfor vil vi løbende være i tæt kontakt med alle vores partnere, og i sidste ende reflektere vores fælles fodslag og mulighed for at være succesfulde sammen, siger Professor Dr. Bosco Lehr.

Kick-off’en blev afrundet med et besøg på det lokale plejehjem Rise Parken i Rødekro, som er specielt indrettet til demente. 

Læs også Teknologi vækker minder hos demente i Aabenraa

Hvis du vil vide mere om Demantec, eller hvordan du kan blive involveret i projektets aktiviteter,  kan du kontakte Karen Lindegaard, seniorkonsulent i Welfare Tech, T. +45 2461 1931, karli@welfaretech.dk.

Partnere i Demantec

Tyske partnere

Danske partnere

Læs også Dansk-tysk samarbejde skal tackle demens med ny teknologi

 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK_Erhvervsfremmebestyrelsen.png