2016-05-25-Dansk-pleje-værktøj-får-international-succes.jpg

Dansk pleje-værktøj får international succes

Svenske borgere og plejepersonale får nu glæde af dansk velfærdsteknologi med den digitale platform Sekoia. Samtidigt fastholder virksomheden fokus på service og udvikling i den danske plejesektor.

Timing, stålsathed og et produkt, der rent faktisk skaber værdi og nye muligheder for kunderne. Sådan lyder opskriften på succes hos Sekoia, der er et digitalt værktøj til planlægning og kommunikation i pleje- og omsorgssektoren. 

Og opskriften ser ud til at virke, for efter at være blevet implementeret i mere end 50 institutioner i Danmark, har Sekoia nu for alvor bidt sig fast i udlandet. Blandt andet med en ny afdeling i Sverige, hvor Stora Sköndal, et stort plejecenter med udspring i Diakon-stiftelsen, har implementeret Sekoia.

- Vi har længe arbejdet på at udbrede Sekoia, også uden for landets grænser, og vi har oplevet stor interesse i Sverige, hvor timingen for vores produkt har vist sig at være god, siger Mads Fischer Rasmussen, adm. direktør i Sekoia.

Slut med at løbe planløst rundt

Ved at effektivisere planlægningen giver Sekoia mulighed for at flytte hænder fra administration til omsorg; noget, der er i fokus i såvel det danske som det svenske velfærdssamfund.

- Vi kiggede på flere forskellige systemer, der kunne hjælpe os til at udvikle planlægning, kommunikation og åbenhed. Sekoia stak ud, da det opfylder alle tre behov, siger Helena Gille, ældreomsorgschef på Stora Sköndal, og fortsætter:

- Tidligere var logistikken præget af at løbe rundt og lede efter kolleger eller simpelthen stå og undre sig. Med Sekoia bliver den opgave løst effektivt, siger hun.

Næste skridt i implementeringen af Sekoia på Store Sköndal bliver at udnytte mulighederne for at skabe bedre transparens i forhold til pårørende – noget som flere af Sekoias danske kunder netop roser løsningen for. 

Udvikling ude og hjemme

Netop de eksisterende kunder i Danmark er en helt afgørende del af Sekoias vækststrategi, og selv om flere internationale nyheder er under vejs, understreger direktøren, at det aldrig kommer til at ske på bekostning af den service, Sekoia leverer til eksisterende kunder.

- Vi er nu for alvor på vej ud i den internationale plejesektor, og her er det helt afgørende for os at fastholde fokus på vores eksisterende kunder. Det er centralt for vores udvikling, at vi hele tiden skaber kundeværdi.  Vi har givet et løfte om, at vi vil være med til at skabe mere tid til omsorg, og det løfte vil vi leve op til. siger Mads Fischer Rasmussen.

Læs mere om Sekoias løsninger på sekoia.dk 

Sekoia er medlem af Welfare Tech. 

Støttes af

Welfare Tech er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

WT hjemmeside_DK 580b.png